Interfasciální blokády v anestezii a analgezii

Kurz je určen pro lékaře pracující v oborech anesteziologie, intenzivní a urgentní medicína. Kurz předpokládá předchozí absolvování kurzu Základy klinické sonografie, popřípadě již znalost této problematiky. Cílem je seznámení se s anatomií klinicky relevantních interfasciálních prostor jako cílových struktur pro aplikaci lokálních anestetik v regionální anestezii či léčbě bolesti, vyhledání těchto prostor pomocí sonografie a představení jednotlivých klinických aplikací ve výše uvedených oborech medicíny.

 

Program kurzu:

  • Úvod, představení koncepce interfasciálních bloků, výhody, nevýhody
  • Plexus brachialis – větve inervující hrudní stěnu

    anatomie + zobrazení ultrazvukem

              PECS I a II, Serratus anterior blok – provedení a klinické aplikace

  • Hrudní a břišní stěna

              anatomie + zobrazení ultrazvukem

              TAP blok a jeho varianty (subkostální TAP, N.iliohypogastricus a N.ilioinquinalis) – provedení a klinické aplikace

              Rectus sheat blok – provedení a klinické aplikace

              Quadratus lumborum blok – provedení a klinické aplikace

              Errector spinae blok – provedení a klinické aplikace

  • Plexus cervicalis

              anatomie + zobrazení ultrazvukem

              Intermediální blokáda cervikálního plexu – provedení a klinické aplikace

  • Fascia iliaca

              anatomie + zobrazení ultrazvukem

              Fascia iliaca blok – provedení a klinické aplikace

     

  • Nervus obturatorius

              anatomie + zobrazení ultrazvukem

              Interfasciální blokáda N.obturatorius  – provedení a klinické aplikace

     

      

Více informací ke stažení: program kurzu Interfasciální blokády

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde.