Euroson 2019

 

ZPRÁVA Z KONGRESU EUROSON 2019, Granada, Španělsko

 

Ve dnech 30.5.-1.6.2019 proběhl ve španělské Granadě kongres Evropské společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB) Euroson 2019.

Program nabídl směs přednášek obsahujících široké spektrum ultrazvukové diagnostiky. Hlavními pilíři byly jako obvykle přednášky zaměřené břišní sonografii, zvláště pak na využití kontrastní sonografie a elastografie, přednášky z muskuloskeletální, intervenční sonografie, cévní, plicní či sonografie štítné žlázy, prsu a měkkých tkání, nechyběly ani příspěvky zabývající se bezpečností UZ. Nově se objevily i témata z dermatologické sonografie. Zajímavý byl i blok přednášek s následnou diskuzí o organizaci výuky sonografie v jednotlivých členských zemích EFSUMB. Dalo by se říci, že se programem linuly tři hlavní paralelní sekce – abdominální, MSK a pediatrická sonografie, ve kterých bylo téměř stále možno najít aktuálně probíhající blok přednášek.

Součástí programu byla i výstava posterů, workshop se zaměřením na UZ navigované intervence na animálních modelech, možnost návštěvy stánků firem, absolvování sonografického kvízu či společenského večera. Vzhledem k relativně nevelkému počtu návštěvníků (650, z toho 200 ze Španělska) a programu běžícím paralelně ve 4 až 7 místnostech byl dostatek prostoru pro interakci s přednášejícími. Ve srovnání s největší akcí podobného druhu v Evropě (Dreiländertreffen) přináší dle mého názoru Euroson přece jen více vědeckých přednášek se snahou prezentovat maximum novinek. Z technických novinek byly představeny možnost měření viskoelasticity tkání či zatím experimentální možnosti měření míry stresu stěny aneurysmatu abdominální aorty pro stratifikaci rizika ruptury nejen dle velikosti aneurysmatu a rychlosti jeho růstu.

Celkově bych kongres doporučil hlavně gastroenterologům, pediatrům a lékařům muskuloskeletální medicíny, kteří naleznou nabitý program s tématy ze své specializace po všechny 3 kongresové dny.

Příští Euroson se uskuteční v Norsku ve vstupním městě do kraje fjordů, v Bergenu. Plánujeme se kongresu zúčastnit a určitě přivítáme další spolucestující, v případě zájmu se prosím přihlaste a můžeme zorganizovat cestu skupinově.

4.června 2019

Milan Kocián

 

Ocenění vybraných prezentací dle jednotlivých účastníků:

 

Milan Kocián:

MSK sonografie:

  • prof. Martinoli – detailní a skvěle obrazově zpracované přednášky o sonoanatomii a patologiích periferního nervového systému (plexus brachialis a nervy dolní končetiny).

 

Vaskulární sonografie:

  • prof. Cantisani – multiparametrické zhodnocení karotického plaku – nejen velikost a morfologie plaku v B-mode, ale i tuhost (elastografie) a jeho vlastní perfuze (CEUS) vypovídá o jeho rizikovosti – v budoucnosti nebude zřejmě jen odhadovaná kvantifikace tíže stenózy jediným indikačním kritériem k intervenci.
  • přednáška Dr.Yucel a poster Dr.Bekalo – použití elastografie v hodnocení stáří trombu v odlišení rekurentní trombózy od posttrombotického rezidua

 

Břišní sonografie:

  • prof. Sporea – novinky v elastografii NAFLD – detekce a hodnocení nejen pomocí elastografie, ale i pomocí míry atenuace UZ paprsku, viskoelasticity a míry inflamace (combi-elastografie).

 

 

Rastislav Šimek:

Hrudní sonografie:

  • prof. Lichtenstein – exploze článků o sonografii plic, sonografii plic se objevují různé dezinterpretace a špatná terminologie.

Nutné je jejich odhalení, aby byla sonografie plic prováděná lépe. Mezi tyto problémové aspekty patří – wrong concepts – špatné představy, očekávání („hrudní ultrazvuk umí všechno“), illogical concepts – nelogická terminologie, confusing concepts – B1 a B2 profil/B profil/B´profil – zmatky v terminologii, complicated concepts – použití různých filtrů v zobrazovacím postprocesingu ultrazvukových přístrojů, inelegant concepts LUS jako lung score nebo jako lung ultrasoundJe dobré vysvětlovat principy ultrazvuku plic a zbytečně nezjednodušovat, je nutný „úklid“ v této oblasti. Ultrazvuk plic není jednoduchý, množství jednoduchých bodů musí být pochopených postupně.

 

  • Dr. Ivan Vollmer – představil použití ultrazvuku při intervenčních výkonech – biopsie plic, drenáže hrudníku, použití CEUS v diagnostice plicních onemocnění. Výhodou je absence RTG záření a dostupnost vyšetření a vyšetření v reálném čase. Je na škodu, že intervenční radiologové dělají většinou invazivní výkony pod kontrolou zobrazovacích metod využívajících ionizující záření (RTG a CT) i když je stejný výkon možné provést pod sonografickou kontrolou se stejným nebo často i menším rizikem pro pacienta.

 

  • Dr. Giovanni Volpicelli – význam a využití hrudní sonografie v intenzivní péči (from auscultation to insonation)

 

Hodně se mluvilo o kontrastním vyšetření (CEUS):

  • CEUS a hrudní ultrazvuk – využití při vizualizaci špatně viditelných/neviditelných lézí v běžném B-módu, při odlišení atelektázy/nekrózy při velkých plicních tumorech, diagnostika a diferenciální diagnostika plicní embolie a pneumonie. Výhoda CEUS se ukazuje při plicních lézích větších 5 cm v průměru. Dle sdělení je CEUS na plicní léze přínosný a měl by být pacientům nabízen, komplikuje to nedostupnost ultrazvukových přístrojů s CEUS a problémy s úhradou od pojišťoven.

 

 

 

 

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments