FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Jak je rozsáhlý Atlas UZ diagnostiky?

Atlas ultrazvukové diagnostiky obsahuje v současné době přes 160 různě rozsáhlých klinických případů s více než 3000 obrázky a videi a neustále se rozrůstá.

 

  • Pro které obory je obsah sekce Vizuální medicína v praxi zajímavý? 

Naší vášní je tzv. point of care ultrasound (POCUS). Nejme čistí kardiologové či endokrinologové zabývající se sonografií štítné žlázy. Naše zkušenosti vychází z anesteziologie, intenzivní či urgentní medicíny a pneumologie, které využívají diagnostických možností mnoha orgánových systémů (oběh, dýchání, GIT, …). Ultrazvuk nám vnesl pohled do nitra těla, na jeho patoanatomii a patofyziologii. Současně nás nutí dále se vzdělávat v mnoha oborech medicíny. Proto je náš pohled multioborový a obsah sekce Vizuální medicína v praxi se netýká jen intenzivní medicíny, ale všech oborů medicíny.

Ultrazvuk není jen přístroj. Ultrazvuk je pouze prostředek k našemu poznání, podnětem k dalšímu sebevzdělávání ve snaze o všestrannost a široký klinický rozhled.

Sekce Vizuální medicína v praxi nebude zdaleka pouze Atlas ultrazvukové diagnostiky. Sekce má za cíl shromažďovat další odborné materiály a opět vzbudit nad tématy diskuzi. Sledujeme novinky v medicíně a snažíme se prezentovat relevantní informace, které by mohly změnit naši širokou klinickou praxi. Zamyslíme se nad otázkami z praxe , zkoušíme zdůraznit některé doporučené postupy, publikujeme výukové materiály, opět napříč klinickými obory.

 

  • Proč je obsah zpoplatněn?

Nic není zadarmo. A co je zadarmo, to zaplatíme jinde, nepřímo. Web neobsahuje žádné rušící externí reklamy. Jsme lidé, rodiče, partneři. Náš čas, který věnujeme práci na obsahu webu, není charitou. Děláme to s vášní, ale to neznamená, že zadarmo. Zpoplatnění webu nás současně zavazuje prezentovat kvalitní materiál a dávat mu život.

 

  • Proč si koupit aktivní registraci do sekce Vizuální medicína v praxi? 

Na trhu je spousta výukových materiálů. V tištěné podobě je pouze sdělován obsah bez možnosti interakce se sdělujícím. Během reálných kurzů je zase omezeno množství předávaného obsahu. Prezentovaná forma umožňuje obojí – jak dostatečné množství obsahu, tak i možnost interakce, diskuzí a polemik nad mnoha tématy. Na web se můžete vracet kdykoliv a odkudkoliv. Cena roční registrace se rovná ceně jedné tištěné publikace. Členové ČSUM získávají výhodnější podmínky předplatného.

 

  • Jak se mohu stát spolupracovníkem a podílet se na tvorbě obsahu webu?

Vaše spolupráce je podnětem pro Váš další odborný růst a zdrojem poznání pro ostatní kolegy. Současně se jako spolupracovník stáváte členem týmu a úměrně Vaší aktivitě získáváte přístup k placené sekci zdarma. Pro aktivní spolupráci nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.