FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Jak je rozsáhlý Atlas UZ diagnostiky?

Atlas ultrazvukové diagnostiky obsahuje v současné době přes 160 různě rozsáhlých klinických případů s více než 3000 obrázky a videi.

 

  • Pro které obory je obsah sekce Vizuální medicína v praxi zajímavý? 

Naší vášní je tzv. point of care ultrasound (POCUS). Nejme čistí kardiologové či endokrinologové zabývající se sonografií štítné žlázy. Naše zkušenosti vychází z anesteziologie, intenzivní či urgentní medicíny a pneumologie, oborů využívajících diagnostické možnosti mnoha orgánových systémů (oběh, dýchání, GIT, …). Ultrazvuk nám vnesl pohled do nitra těla, na jeho patoanatomii a patofyziologii. Současně nás nutí dále se vzdělávat v mnoha oborech medicíny. Proto je náš pohled multioborový a obsah sekce Vizuální medicína v praxi se netýká jen intenzivní medicíny, ale všech oborů medicíny.

Ultrazvuk není jen přístroj. Ultrazvuk je pouze prostředek k našemu poznání, podnětem k dalšímu sebevzdělávání ve snaze o všestrannost a široký klinický rozhled.

Sekce Vizuální medicína v praxi nebude zdaleka pouze Atlas ultrazvukové diagnostiky. Sekce má za cíl shromažďovat další odborné materiály a opět vzbudit nad tématy diskuzi. Sledujeme novinky v medicíně a snažíme se prezentovat relevantní informace, které by mohly změnit naši širokou klinickou praxi. Zamyslíme se nad otázkami z praxe, zkoušíme zdůraznit některé doporučené postupy, publikujeme výukové materiály, opět napříč klinickými obory.

 

  • Proč je obsah zpoplatněn?

Nic není zadarmo. A co je zadarmo, to zaplatíme jinde, nepřímo. Web neobsahuje žádné rušící externí reklamy. Jsme lidé, rodiče, partneři. Náš čas, který věnujeme práci na obsahu webu, není charitou. Děláme to s vášní, ale to neznamená, že zadarmo. Zpoplatnění webu nás současně zavazuje prezentovat kvalitní materiál a dávat mu život.

 

  • Proč si koupit aktivní registraci do sekce Vizuální medicína v praxi? 

Na trhu je spousta výukových materiálů. V tištěné podobě je pouze sdělován obsah bez možnosti interakce se sdělujícím. Během reálných kurzů je zase omezeno množství předávaného obsahu. Prezentovaná forma umožňuje obojí – jak dostatečné množství obsahu, tak i možnost interakce, diskuzí a polemik nad mnoha tématy. Na web se můžete vracet kdykoliv a odkudkoliv. Cena roční registrace se rovná ceně jedné tištěné publikace.

 

  • Jak se mohu stát spolupracovníkem a podílet se na tvorbě obsahu webu?

Vaše spolupráce je podnětem pro Váš další odborný růst a zdrojem poznání pro ostatní kolegy. Současně se jako spolupracovník stáváte členem týmu a úměrně Vaší aktivitě získáváte přístup k placené sekci zdarma. Pro aktivní spolupráci nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

  • Proč nejsou naše kurzy registrovány u ČLK ?

Od roku 2022 opouštíme registraci akcí do systému celoživotního vzdělávání ČLK. Přechodem na elektronický systém registrace akcí vzdělávání zdravotníků (www.vzdelavanilekaru.cz) přešly téměř veškeré úkony registrace akce na jejího pořadatele. ČLK za dobu existence našich kurzů ani jednou neprovedla kontrolu, zda nahlášená jména účastníků souhlasí s prezenční listinou či se skutečnou prezencí účastníků na místě. S elektronickou registrací nevyžaduje ČLK ani potvrzení o záštitě akce odbornou společností. Poplatky za registraci akcí si však ČLK ponechala v plné výši. Jejich nastavení trvale znevýhodňuje malé individuální akce oproti velkým kongresovým aktivitám (stejná cena za registraci akce pro 4 nebo 1000 osob). Pokládáme proto nastavení systému sběru bodů jakožto celé reálné fungování systému CŽV za špatné a naši účast v něm jako zbytečnou. V době inflace místo zvedání ceny kurzů tímto raději ušetříme na nesmyslných nákladech.