Obsah knihy Sonografie hrudníku a plic v respirační medicíně

 

Předmluva

 

Úvod do hrudní sonografie (TUS)

 1. Úvod, postavení TUS v respirační medicíně
 • Stručná historie sonografie hrudníku a plic
 • Možnosti a limitace sonografie hrudníku a plic
 • Srovnání LUS s klinickým vyšetřením
 • Srovnání LUS s ostatními zobrazovacími metodami
 • Postavení sonografie hrudníku a plic v diagnosticko-terapeutickém procesu

 

 1. Základní fyzikální děje a artefakty v TUS
 • Interakce ultrazvuku se vzduchem a vzdušnou tkání
 • Bezpečnost LUS
 • Specifické nastavení přístroje pro sonografii plic

 

 1. Sonoanatomie hrudní stěny
 • Anatomie hrudní stěny
 • Sonoanatomie hrudní stěny

 

 1. Základy sonografie plic
 • UZ obraz fyziologické plíce
 • Plicní mechanika a její vliv na dynamické jevy v LUS
 • Myšlenkový postup při analýze bat-sign

 

 1. Sonoanatomie mediastina
 • Normální anatomie mediastina
 • Sonoanatomie a možnosti transthorakálního vyšetření

 

 1. Sonoanatomie bránice a subfrenických prostorů
 • Bránice
 • Subfrenické prostory

 

 1. Sonoanatomie infrahyiodální části krku a supraklavikulárních prostor
 • Kompartementy infrahyiodální části krku
 • Jednotlivé anatomické struktury infrahyiodální části krku
 • Sonoanatomie infrahyiodální krční oblasti

 

 1. Postup vyšetření hrudníku a plic
 • Příprava k vyšetření
 • Vlastní vyšetření
 • Ukončení vyšetření
 • Hygiena práce během TUS

 

Základní patologické nálezy TUS

 1. Artefakty patologické plíce
 • B-linie
 • Sub-B-linie
 • Intersticiální syndrom
 • Klinické využití nálezu intersticiálního syndromu
 • E-linie
 • Další patologické artefakty

 

 1. Patologie pleury a pleurálního prostoru
 • LUS u pleurálního výpotku
 • LUS u pneumothoraxu
 • Záněty pleury
 • Pleurální adheze
 • Benigní a maligní expanze pleury
 • Kalcifikace pleury
 • Intervence pleury

 

 1. Konsolidace
 • C-linie
 • Shred line a shred sign
 • Rozsáhlejší konsolidace
 • Bronchogram
 • Typické nálezy konsolidací různých etiologií

 

 1. Patologie hrudní stěny
 • Traumata
 • Záněty
 • Benigní nádory
 • Maligní nádory

 

 1. Patologie mediastina v TUS
 • Mediastinální lymfadenopatie
 • Ostatní benigní a maligní expanze mediastina
 • Difuzní onemocnění mediastina
 • Traumata mediastina
 • Hernie do mediastina
 • Onemocnění velkých cév mediastina

 

 1. Patologie bránice a subfrenických prostor
 • Patologie bránice
 • Kvantitativní vyšetření funkce bránice
 • Patologie subfrenických prostor

 

 1. Patologie infrahyiodální části krku a supraklavikulárních prostor
 • Patologie krčních lymfatických uzlin
 • Patologie štítné žlázy a příštítných tělísek
 • Cévní patologie infrahyoidální části krku
 • Krční cysty
 • Krční žebro
 • Pancoastův tumor
 • Ostatní tumory a pseudotumory

 

Pokročilé metody a intervenční TUS

 1. Perfuzní zobrazení v TUS
 • Doppler
 • CEUS
 • Perfuze jednotlivých plicních patologií
 • Nastavení UZ přístroje pro kontrastní vyšetření (CEUS)
 • Použití CEUS u pacientů na ECMO

 

 1. Intervenční TUS
 • Pleurální punkce a drenáž
 • Biopsie pod UZ kontrolou (navigací)
 • Punkce plíce
 • Evidence pro biopsie v respirační medicíně
 • CEUS a intervence
 • Detekce adhezí před thorakoskopií či zavedením hrudní drenáže
 • Punkce mediastinální cysty
 • Cílená aplikace léčiv a terapeutický UZ
 • Intraoperační použití LUS (IO-LUS)
 • LUS provedená post morem
 • Analgetické a anestetické bloky na hrudní stěně provedené pod UZ navigací

 

 1. Elastografie a další nové UZ modality v TUS
 • Elastografie
 • Umělá inteligence (AI) v LUS
 • Kvantifikace lung slidingu
 • UZ spektroskopie u intersticiálního syndromu
 • Charakterizace mnohočetného rozptylu UZ energie v plicní tkáni

 

TUS v diferenciální diagnostice a managementu respiračních onemocnění

 1. LUS u pacientů s plicní kongescí
 • LUS v detekci plicní kongesce
 • Plicní kongesce a outcome pacientů
 • Správná interpretace IS při detekci a kvantifikaci plicní kongesce

 

 1. LUS v akutních protokolech urgentní a intenzivní medicíny
 • BLUE protokol
 • eFAST protokol
 • FALLS protokol
 • RUSH protokol
 • SESAME protokol
 • Diagnostická přesnost LUS u traumat hrudníku

 

 1. LUS v diagnostice a managementu infekčních respiračních onemocnění
 • Jedná se o postižení jen DC nebo i plicního parenchymu?
 • Je pravděpodobné, že se jedná o infekční onemocnění?
 • Je etiologie tohoto onemocnění bakteriální nebo spíše virová?
 • Jaký je rozsah postižení plic v případě pneumonie?
 • Jsou přítomny známky komplikací tohoto onemocnění?
 • Srovnání LUS a ostatních vyšetření v diagnostice pneumonií
 • LUS u některých konkrétních etiologií plicních infekcí

 

 1. Role sonografie v diagnostice a léčbě plicní embolie
 • Známky a příznaky PE
 • Zhodnocení předtestové pravděpodobnosti přítomnosti PE
 • Dostupné metody v diagnostice PE
 • Zdroj embolu
 • Plicní infarkty
 • In-transit tromby
 • Přetížení pravého srdce
 • Vlastní diagnostický postup
 • Léčba pacientů s PE
 • Další využití sonografie v managementu pacienta s PE

 

 1. LUS v diagnostice a managementu tumorů plic
 • Periferní plicní ložiska
 • Centrální plicní ložiska
 • Predikce dignity u ložiskových nálezů plic
 • Pseudotumory a benigní tumory
 • Maligní tumory
 • Posouzení odpovědi antiangiogenní terapie na perfuzi tumorů

 

 1. LUS v diagnostice a managementu intersticiálních plicních onemocnění
 • Klasifikace a obecné charakteristiky ILD
 • Postavení LUS v diagnostice a managementu ILD
 • Srovnání LUS s dalšími zobrazovacími metodami
 • Typické nálezy LUS u ILD
 • Vývoj nálezů při progresi onemocnění
 • Diferenciální diagnostika ILD
 • Jednotlivé ILD, nálezy a aplikace LUS u konkrétních jednotek
 • LUS u pacientů po transplantaci plic

 

 1. LUS v managementu kriticky nemocných pacientů
 • Postavení LUS v diagnostice kriticky nemocných pacientů
 • Sledování reaerace plic u pacientů na UPV
 • Nastavení optimálního PEEP
 • Predikce efektu pronační polohy
 • Predikce terapeutické úspěšnosti bronchoskopické toilety DC
 • Vyšetření funkce bránice a respiračních svalů
 • Weaning ventilovaných pacientů a LUS
 • Odlišnosti LUS u kriticky nemocných pacientů od LUS u obecné populace
 • Diagnostika ventilátor-asociované pneumonie (VAP)
 • ARDS a LUS

 

 1. LUS v managementu novorozenců a dětských pacientů
 • LUS v novorozeneckém věku
 • Diagnostika příčiny nutnosti dlouhodobé O2 suplementace u předčasně narozených kojenců
 • Bronchiolitida
 • Pneumonie v dětském věku
 • Cystická fibróza
 • Aspirace cizího tělesa
 • Ověření polohy ET kanyly
 • Pleurální výpotek u dětí
 • Traumata hrudníku v dětském věku
 • Zobrazení a patologie thymu
 • LUS u chronicky dialyzovaných dětských pacientů

 

 1. LUS u pacientů s obstrukcí dýchacích cest

 

Dodatky

 1. Výuka TUS

 

 1. Kvantitativní TUS

 

 1. Použité zkratky

 

 

 

Obsah tištěné verze:

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments