Point-Of-Care UltraSonografie (POCUS) pro pokročilé

Point-Of-Care UltraSonografie (POCUS) pro pokročilé

Kurz je určen pro lékaře již pracující s ultrazvukem na jednotkách intenzivní a resuscitační péče, ovládající základní propedeutiku echokardiografie a ultrazvukového vyšetření hrudníku a plic a mající zájem o prohloubení znalostí. Před absolvováním tohoto kurzu je vhodné absolvovat základní kurzy ,,Transthorakální echokardiografie pro POCUS,, a ,,Ultrazvuk plic a hrudníku,,. V tomto kurzu se budeme podrobněji věnovat jednotlivým tématům relevantním v naší denní praxi a nastíníme aktuální trendy v critical care sonografii. Praktický nácvik se bude opět prolínat jednotlivými tématy. Kurz je součástí Školy klinické sonografie, lze jej však absolvovat i samostatně.

V tomto kurzu se budeme podrobněji věnovat jednotlivým tématům relevantním v naší denní praxi a nastíníme aktuální trendy v critical care sonografii. Praktický nácvik se bude opět prolínat jednotlivými tématy.

Obsah kurzu:

(1) Transthorakální echokardiografie pro intenzivisty

(2) Sonografie hrudníku pro intenzivisty

Velký důraz je kladen na praktickou výuku, výuka probíhá v malých skupinkách.

Více informací ke stažení: program kurzu POCUS pro pokročilé

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde