Ultrazvuk v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny – Pokračující kurz

Point-Of-Care UltraSonografie (POCUS) – Pokračující kurz

Kurz je určen pro lékaře již pracující s ultrazvukem na jednotkách intenzivní a resuscitační péče, ovládající základní propedeutiku echokardiografie a ultrazvukového vyšetření hrudníku a plic a mající zájem o prohloubení znalostí. Před absolvováním tohoto kurzu je vhodné absolvovat základní kurz ,,POCUS – Základní kurz,,. V tomto kurzu se budeme podrobněji věnovat jednotlivým tématům relevantním v naší denní praxi a nastíníme aktuální trendy v critical care sonografii. Praktický nácvik se bude opět prolínat jednotlivými tématy. Kurz je součástí Školy POCUS, lze jej však absolvovat i samostatně.

V tomto kurzu se budeme podrobněji věnovat jednotlivým tématům relevantním v naší denní praxi a nastíníme aktuální trendy v critical care sonografii. Praktický nácvik se bude opět prolínat jednotlivými tématy.

Obsah kurzu:

(1) Transthorakální echokardiografie pro intenzivisty

(2) Sonografie hrudníku pro intenzivisty

(3) Sonografie cév a břicha

Velký důraz je kladen na praktickou výuku, výuka probíhá ve skupinkách o maximálně 4 účastnících na lektora.

Více informací ke stažení: program kurzu POCUS pokračující škola POCUS

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde