Interfasciální blokády v anestezii a analgezii

Kurz je určen pro lékaře pracující v oborech anesteziologie, intenzivní a urgentní medicína. Kurz předpokládá předchozí absolvování kurzu Základy klinické sonografie, popřípadě již znalost této problematiky. Cílem je seznámení se s anatomií klinicky relevantních interfasciálních prostor jako cílových struktur pro aplikaci lokálních anestetik v regionální anestezii či léčbě bolesti, vyhledání těchto prostor pomocí sonografie a představení jednotlivých klinických aplikací ve výše uvedených oborech medicíny.

 

Program kurzu:

 • Úvod, představení koncepce interfasciálních bloků, výhody, nevýhody
 • Plexus brachialis – větve inervující hrudní stěnu anatomie + zobrazení ultrazvukem

            PECS I a II, Serratus anterior blok – provedení a klinické aplikace

 • Hrudní a břišní stěna          anatomie + zobrazení ultrazvukem

            TAP blok a jeho varianty (subkostální TAP, N.iliohypogastricus a N.ilioinquinalis) – provedení a klinické aplikace

            Rectus sheat blok – provedení a klinické aplikace

            Quadratus lumborum blok – provedení a klinické aplikace

            Errector spinae blok – provedení a klinické aplikace

 • Plexus cervicalis          anatomie + zobrazení ultrazvukem

            Intermediální blokáda cervikálního plexu – provedení a klinické aplikace

 • Fascia iliaca          anatomie + zobrazení ultrazvukem

            Fascia iliaca blok – provedení a klinické aplikace

   

 • Nervus obturatorius           anatomie + zobrazení ultrazvukem

            Interfasciální blokáda N.obturatorius  – provedení a klinické aplikace

   

    

Více informací ke stažení: program kurzu Interfasciální blokády v anestezii a analgezii

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde.