Základy břišní sonografie pro eFAST protokol

Základy břišní sonografie pro eFAST protokol

Kurz je určen pro lékaře již pracující s ultrazvukem na jednotkách intenzivní a resuscitační péče, ovládající základní propedeutiku echokardiografie a ultrazvukového vyšetření hrudníku a plic a mající zájem o prohloubení znalostí. Před absolvováním tohoto kurzu je vhodné absolvovat kurz ,,Základy klinické sonografie,,. V tomto kurzu se budeme podrobněji věnovat základům cévní sonografie pro potřeby POCUS. Praktický nácvik se bude opět prolínat jednotlivými tématy.

 

Obsah kurzu:

  • Zopakování anatomie břicha
  • Sonoanatomie břicha – retroperitoneum, játra a žlučové cesty, slezina a pankreas, ledviny a suprapubická oblast
  • FAST protokol

Velký důraz je kladen na praktickou výuku, výuka probíhá v malých skupinkách.

Více informací ke stažení: program kurzu Základy břišní sonografie pro eFAST protokol

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde