Základy cévní sonografie pro POCUS

Základy cévní sonografie pro POCUS

Kurz je určen pro lékaře již pracující s ultrazvukem ovládající základní propedeutiku ultrazvukového vyšetření a mající zájem o prohloubení znalostí. Před absolvováním tohoto kurzu je vhodné absolvovat kurz ,,Základy klinické sonografie,,. V tomto kurzu se budeme podrobněji věnovat základům cévní sonografie pro potřeby POCUS. Praktický nácvik se bude opět prolínat jednotlivými tématy.

 

Obsah kurzu:

  • Optimalizace nastavení UZ při vyšetření Dopplerem
  • Vyšetření a základní patologie cévního systému – žíly a tepny krku a končetin
  • Renální vaskulární sonografie na ICU

Velký důraz je kladen na praktickou výuku, výuka probíhá ve skupinkách o maximálně 6 účastnících na lektora.

Více informací ke stažení: program kurzu Základy cévní sonografie pro POCUS

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde