Svoboda pro zdravotníky

Svoboda pro zdravotníky, bezpečnost pro pacienty

Pacient očekává, že jej bude ošetřovat vzdělaný, motivovaný, odpočatý a empatický zdravotník.

Zdravotník očekává, že se bude moci naplno věnovat své profesi, ale tato profese mu nebude ničit zdraví a rodinu.

Cítíte, že je vše v pořádku? Nebo Vám něco chybí? Čtěte prosím dále …

– jste lékař/lékařka popřípadě nelékařský zdravotnický pracovník pracující v ČR?

– máte pocit, že trávíte v práci příliš mnoho času?

– chtěli byste mít více čas na rodinu, koníčky?

– chcete mít pocit, že více žijete a jste méně závislí?

– chcete si zlepšít své jazykové schopnosti?

– chcete si současně i více vydělat?

– zní to divně, méně pracovat, mít více volného času a současně více vydělávat?

– baví Vás Vaše práce, ale taky cítíte, že čeho je moc, toho je příliš?

– chcete poznat nové lidi, zvyky, zemi?

– nedělá Vám problém cestovat?

– máte rodinu a chcete, aby se i ona naučila něčemu novému?

– vadí Vám, když Váš zaměstnavatel nedodržuje Zákoník práce?

– máte pocit, že jste přiliš fixovaní na svůj domov a práci a nevidíte možnost něco změnit?

– chcete dále pracovat jako odborný lékař/lékařka, věnovat se své odborné práci?

– chcete se posunout odborně dále a otevřít dveře svému dalšímu vzdělávání?

Pokud se chcete dozvědět více, čtěte dál… nabízím Vám řešení…

Mé vlastní řešení je práce na

ČÁSTEČNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK v NĚMECKU v TURNUSECH

Rád bych shrnul základní pozitiva i negativa:

+

– mzda minimálně rovnající se příjmu v ČR při odpracování daleko menšího počtu hodin

– tímto enormní úspora času, který můžete věnovat své rodině a svým koníčkům

– daleko větší motivace pracovat a díky dostatku volného času i schopnost a možnosti dále se vzdělávat

– pozitivní dopad na Vaše zdraví (méně práce, více odpočinku)

– osvojení si jazykových znalostí, rozšíření možnosti cokoliv číst nebo absolvovat v cizím jazyce (neporovnatelné množství literatury, kurzů)

– získání trochu jiného náhledu na život

– pro rodiny s dětmi získání přídavků na děti nesrovnatelných s těmi v ČR

– získání nových známých, vazeb, kontaktů

– pro rodinu taktéž velká zkušenost do budoucna

– nárok na německý důchod t.č. nesrovnatelný s českým

– nutnost cestovat (relativní negativum, vysvětlím níže)

– razantní životní změna

– nutnost vedení více domácností

– otravná administrativa navíc

– žití v turnusovém rytmu (vysvětlení taktéž níže)

– je požadováno vysoké pracovní nasazení (=negativum jen pro ty, kterým se prostě nechce…)

Proč právě Německo?

Je to náš nejbližší soused. Současně je to vyspělá země s vysokým standardem žití a jinou úrovní platů. Kulturně je nám velice blízká. Je zde spousta Čechů a Slováků koncentrovaných do velkých měst nebo příhraničních oblastí. Má velice přívětivý sociální systém.

Proč práce na částečný úvazek?

Má prvotní myšlenka byla, že půjdu dělat někam, kde mi lépe zaplatí, abych si vydělal potřebné minimum a mohl trávit daleko více času s rodinou. Při srovnání platů v ČR a v Německu se dostaneme na méně než poloviční pracovní dobu nutnou k tomu, abychom na tom byli finančně stejně.

Proč práce v turnusech?

Jste vázáni na svůj domov, rodinu, kamarády a záliby v ČR? Nechcete je opouštět a vídat je výjimečně? Nemusíte! Můžete pracovat v turnusech. Já sám začínal 2-týdenními turnusy, kdy 2 týdny jsem trávil v Německu a 2 týdny v ČR (kde jsem nemusel pracovat). Říkáte si, že být 2 týdny bez rodiny je horší než mít měsíčně 6 služeb, kdy je taky 6 dnů vůbec nevidíte? Těmi 2 týdny myslím pondělí – další pátek, tedy v celku pouze 12 dnů. Dalších 16 dnů máte volno. A kdo říká, že těch 12 dnů musíte být v cizině sami bez rodiny? Vemte ji s sebou ! Protože se v Německu důsledně dodržuje zákoník práce, budete automaticky chodit po službách domů, takže nakonec i v čase pobytu v zahraničí budete mít na rodinu více času než jste měli, když jste pracovali v ČR.

Je možné, že mě někdo zaměstná na částečný úvazek? Jak to konkrétně funguje?

Rozumný zaměstnavatel využije jakoukoliv kvalitní pracovní sílu, i jen na částečný pracovní úvazek. Čeští a slovenští lékaři mají v Německu dobrou pověst. Samozřejmě, na prestižní kliniky je obtížné se dostat i na plný pracovní úvazek, ale v Německu existuje obrovské množství menších nemocnic, které hledají schopné lékaře. Můžete začít zde a pokud se budete chtít realizovat v Německu více, můžete vždy udělat změnu. Co se týče důchodového systému, v Německu se nedělá rozdíl mezi tím, kolik hodin měsíčně odpracujete nebo jaký máte úvazek. Rozhodující je výše odvodu, ta je úměrná výši platu a ten počtu odpracovaných hodin. Proto i práce např. na poloviční úvazek je brána s pohledem na důchodové pojištění jako zaměstnání na plný pracovní úvazek. Jinými slovy, do důchodu půjdete ve stejnou dobu jako ostatní a o nic nepřijdete.

Úspora času?

Hodinová mzda v Německu je více než 2x vyšší než v ČR. Trojčlenkou Vám vyjde, že abyste vydělali to co v ČR, stačí Vám v Německu pracovat méně než polovinu času. S druhou polovinou si můžete naložit podle svého rozhodnutí. Sami si spočítejte, kolik hodin odpracujete měsíčně nyní a kolik by jste tímto mohli získat volného času? Jde o volné týdny každý měsíc!

Motivace?

Budete více odpočatí, budete vědět, že každou minutu v práci máte dobře zaplacenou. Navíc poznáte, že kolegové jsou sice Němci, ale když vidí, že se snažíte na sobě pracovat a děláte vše, jak se má, budou Vás mít rádi a začnete být součástí týmu. Po jisté době se budete v práci cítit zase ,,jako doma,,.

Vaše mzda v Německu?

Odvíjí se od Vámi dosažené kvalifikace a délky praxe. Pro informaci nahlédněte do tabulky. Nejsou v ní ale zaneseny příplatky za práci v noci, víkendech a svátcích, které jsou vysoké a pozor, nepodléhají odvodům! Jedná se o hrubé mzdy a tabulka je příkladem tarifu v jedné ze soukromých nemocnic v Německu. Obecně platí, že ve státním sektoru jsou platy dokonce o několik procent vyšší.

Výhody sociálního systému ?

Máte děti? Potom máte nárok na tzv.Kindergeld, který činí minimálně 190 Euro měsíčně na dítě! Toto dítě nemusí žít v Německu, může zůstávat v ČR. Rodina se dvěma dětma si takto přijde měsíčně na cca 10000 Kč. A opět nehraje roli, že pracujete jen na částečný úvazek.

Vzdělávání?

Nemocnice disponují vlastním vzdělávacím programem, máte právo strávit několik dnů za rok (v mém případě 5) na kurzech a stážích mimo vlastní nemocnici a to je vedeno jako pracovní doba a proplaceno jako výkon práce (při troše štěstí Vám proplatí i kurzovné). Již si nebudete muset brát dovolenou, abyste mohli jet na Váš oblíbený kongres. Se znalostí jazyka se Vám otevře možnost studia obrovského množství literatury, často daleko kvalitnější než té české. Nemocnice také disponují bezplatným přístupem do databází mnoha uznávaných časopisů včetně k těm nejnovějších číslům či elektronickým verzím knih. Nebo prostě jen budete mít dostatek času přečíst si zajímavou knihu doma.

Jako neatestovaný lékař jste zařazen do systému vzdělávání, kterým postupně procházíte. Nikde nejste upsáni, vše co děláte i Vaše výuka je pracovní dobou a jste za ni odměněni mzdou. Nikde se neupisujete, můžete libovolně měnit zaměstnavatele nebo odejít zpět do ČR. Případně si můžete udělat atestaci v Německu a na základě evropského práva Vám bude uznána v ČR.

Nárok na německý důchod?

Ano, s odvody do sociálního systému získáváte nárok na poměrnou část německého důchodu po dosažení důchodového věku. Bude vám tedy jednou chodit část českého a část německého důchodu. Dokonce po odpracování 5 let na takovýto částečný pracovní úvazek dosáhne Váš měsíční nárok na rentu částky, kterou dostává průměrný Čech po odpracování celé své kariéry!

Vazby a známí v Německu?

Poznáte jiné zvyky, naučíte se chovat slušněji, více respektovat jeden druhého. Přeci jenom jsou západní státy v něčem o něco dále než my a máme se ještě hodně co učit. Jednou Vám dorostou děti a budete je chtít poslat na studia. Třeba si vzpomenete na kamarády a Vaše děti u nich budou jednou bydlet při svém ročním zahraničním pobytu na střední nebo vysoké škole. Navíc, v Německu je spusta Čechů a Slováků, nebudete úplně cizí.

Nic není jenom černé nebo bílé…

Samozřejmě, změna práce, jazyka či prostředí Vám přinese spoustu nového a budete se muset vyrovnat a poprat s mnoha nepříjemnostmi.

Jazyk?

Pro některé z Vás to bude nové, jiní to už zvládáte… komunikaci v cizím jazyce. Ze začátku můžete mít problém myslet a mluvit v reálném čase, ale věřte, brzy se do toho dostanete a jednou si uvědomíte, že jste již schopni přemýšlet německy a nezdržují Vám myšlenky, které když chcete vyjádřit, musíte nejprve v mysli přeložit. Ovládnutím cizího jazyka se Vám potom otevřou dveře do světa. Uvědomme si, že naši nejbližší sousedé mluví německy a ne anglicky nebo francouzsky. V případě, že s sebou vezmete i rodinu, dostanou jazykový pobyt zadarmo! Nebude se to Vašim dětem v budoucnosti hodit?

Nutnost cestovat ?

Je to relativní, dříve jsem strávil na cestách do a z práce měsíčně přes 2000km, dnes najezdím jednou měsíčně tam a zpět dohromady 1000 km. V Německu bydlím v bezprostřední blízkosti nemocnice. Jezdím tedy méně, navíc většinu času trávím na dálnici, která je zaprvé bezpečnější než okresky, zadruhé vyšší cestovní rychlostí strávím cestováním i nepoměrně méně času než dříve. Když je potřeba, dá se cestovat i vlakem. Toto je levnější a nabízí možnost aktivity nebo spánku během jízdy. Při dobrém výběru lokality a místa bydlení pak ani auto v Německu potřebovat nebudete. O náklady na cestování si budete moci snížit své německé daňové zatížení (dosti výrazně).

Dvě domácnosti ?

Záleží, jak jste nároční na bydlení. Ceny bydlení jsou v Německu o něco vyšší než u nás, ale nejsou to několikanásobky. Zde se nabízí optimalizace nákladů na bydlení sdílením tohoto bydlení více lékaři, kteří se budou svými turnusy v Německu míjet. O náklady na druhou domácnost (německou) si budete moci snížit své německé daňové zatížení (opět výrazně). A věřte, že i pronájem plnohodnotné domácnosti se Vám pořád v souhrnu vyplatí.

Administrativa?

Administrativy je hodně, ale krok za krokem a výdrží vše zvládnete. Jsem tu pro to, abych Vám svými zkušenostmi pomohl. Vším jsem si musel projít. Protože jsem cestoval i s rodinou a dosáhl na sociální dávky, mám zkušenosti i v této oblasti, nejen odborné. Současně jsem schopen si sám vézt a odevzdat každoroční daňové přiznání, které Vám taky rád pomohu vypracovat. Není sice povinné, ale jeho podáním si můžete přijít na velmi slušný bonus ve formě vrácení přeplatku ze záloh na dani z příjmu (pro orientaci je to jednou ročně částka nejspíše vyšší, než je Váš nynější měsíční čistý plat v ČR).

Život v turnusech?

Bohužel přináší život v turnusech nemožnost chodit KAŽDÝ pátek na pivo se stejnými kamarády, KAŽDOU středu hrát fotbal se stejnou partou a pod… Pravidelné aktivity konané jednou týdně budete muset z poloviny vynechat.

Vysoké pracovní nasazení?

V Německu jsem poznal, jak má vypadat správná organizace práce. Pod pojmem vysoké pracovní nasazení si představte, že pokud jste v práci, tak pracujete, není v podstatě čas na společenské aktivity, kávičky, nicnedělání v pracovní době a podobně. Není pro Vás již daný den práce? Jdete dříve domů…. Je práce hodně? Musíte zůstat přesčas. Samozřejmě je vše spravedlivě zaplaceno jak má být, podle odvedené práce.

Bezpečnostní situace?

S přílivem uprchlíků se bude muset Německo nějak vypořádat. Jak se změní bezpečnostní a zdravotní situace nyní nelze přesně říci. Vždy se ale můžete rozhodnout skončit a vrátit se zpět do ČR nebo jít kamkoliv jinam. Nikde nejste vázáni smlouvou, hrozbou sankce, nutnosti se vyplatit a podobně.

Vše výše napsané nejsou fráze, ale má vlastní zkušenost, můj životní příběh. Cesta, na kterou jsem se vydal a které nelituji. Samozřejmě mi něco vzala, ale spoustu mi i dala a kdybych se měl rozhodnout podruhé, rozhodnu se stejně a ještě více odhodlaně. Pořád tento příběh žiji a mohu Vám k němu taky dopomoci.

Pokud Vás můj příběh zaujal a líbilo by se Vám zkusit něco podobného, neváhejte mě kontaktovat. Nejsem pouhá agentura zprostředkující práci. Jsem soukromá osoba, která si tímto vším prošla a rád Vám pomohu dosáhnout stejného cíle jaký jsem si kdysi vytýčil sám. Konkrétně má pomoc se zprostředkováním zaměstnání je pro Vás zdarma.

Co nabízím originálního oproti ostatním agenturám je možnost práce jen na částečný úvazek a v turnusovém systému, pomoc při realizaci bydlení s polovičními náklady, pomoc s administrativou, v případě zájmu posléze pomoc s vypracováním účetnictví a ziskem dalších finančních prostředků uplatněním daňových úlev či ziskem sociálních dávek. Současně nabízím lidský přístup, vlastní postřehy a rady, které mohou začátečníkovi pomoci.

Pokud byste rádi pracovali současně i v ČR, pomohu i se zařízením veškeré nutné administrativy vztahující se k situaci vykonávání práce ve dvou členských státech EU současně.

Co tedy vše nabízím ?

– konzultace a návody, jak postupovat ,,od nuly,, – i bez dobrých jazykových znalostí

– pomoc s nutnou administrativou potřebnou k získání aprobace (doklad nutný k výkonu lékařského povolání v Německu), pracovního poměru, registraci v sociálním, zdravotním a daňovém systému, administrativou vztahující se k rodinné situaci

– vyhledání zaměstnavatele dle Vašich představ

– vyhledání kolegy, který se bude s Vámi střídat v turnusech a míjet se ve Vaší společné německé domácnosti (sdílení domácnosti je neobvyklé, zde ale nabízí významnou finanční úsporu a v předpokládaném modelu se v domácnosti pouze střídáte, nepotkáváte )

– pomoc s vyhledáním bydlení, zřízením bankovního účtu či zajištění internetového připojení v Německu a pod.

Po zabydlení a pobytu v Německu mohu být později být nápomocen:

– rady, jak co nejvíce využít daňových úlev a sociálních dávek

– vypracování každoročního daňového přiznání v Německu (v některých případech povinné), daňové tipy

– pomoc s administrativou při vykonávání práce ve dvou členských státech EU ev.její plné převzetí (pokud by jste si chtěli nechat částečný úvazek v ČR)

Nabídka je primárně určena již atestovaným lékařům, ale rád pomůžu i neatestovanému, případně mohu pomoci k získání plného pracovního úvazku. Nelékařští zdravotničtí pracovníci se na mne mohou také obrátit.

A co naše zdravotnictví? 

Na závěr si dovolím položit otázku: 

Co se stane s českým zdravotnictvím, když všichni lékaři půjdeme za tímto cílem? 

Zdravotnictví se zhroutí? Možná … ale krize nepřijde náhle a nebude trvat dlouho. Spíše by mohla nastat jistá reforma. Ti, kteří zůstanou, budou zřejmě lépe ohodnoceni za svou práci. Postupně se spousta z nás zase vrátí zpátky do ČR, ale s novými vědomosti, myšlenkami, způsobem chování k pacientovi, jinými životními postoji. Možná už dále nebudeme pracovat v ČR na dva plné úvazky, ale budeme více odpočívat, mít nadále čas na lepší vzdělávání. A to se nakonec projeví v lepší péči o naše pacienty. Proto si nemyslím, že bych touto aktivitou mohl ohrozit naše zdravotnictví, právě naopak.

Druhá otázka, která by Vás mohla napadnout: 

Neupadne moje erudice, když budu pracovat daleko méně hodin měsíčně než nyní? 

Jistě, lékař pracující jeden den v měsíci nebude stejně výkonný a dobrý jako ten, který odpracuje 160 hodin a jinak bude fungovat lékař pracující 320 hodin měsíčně. Proto bych si dovolil vyjádřit výkonnost a bezpečnost lékaře Gaussovou křivkou. Každý lékařský obor a jednotlivý lékař/lékařka bude mít svůj vrchol někde jinde. Ale zcela jistě může většina z Vás fungovat jinak, než nyní.

 

2016 Milan Kocián

Pokud Vás tyto představy zaujaly, neváhejte mne kontaktovat zde.