161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A2C Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment spodní stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná. Dilatace LA s dilatací LAA.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

158. Oběhová nestabilita po operaci

A2C Mírná porucha kinetiky zachycených segmentů LV bez jasné regionální predilekce. Dyssynchronní kontrakce.       158. Oběhová nestabilita po operaci

145. Dušnost na ICU

A2C Dobrý kinetika spodní i přední stěny LV, mírná hypokineze předního septa. Kalcifikace v oblasti zadního mitrálního anulu. Dilatace LA, ventrálně z něj odstupuje dilatované ouško levé síně /LAA/.       145. Dušnost na ICU

141. Oběhové selhání a dušnost

A2C Změřena plocha LA v A2C, korekce původního objemu z A4C: odhad objemu LA 99.42ml l = významná dilatace LA (cca 55 ml/m2).     141. Oběhové selhání a dušnost

137. Srdeční insuficience

A2C, CFM Těžká hypokineze spodní stěny, přední stěna špatně viditelná, ale jistě taky významná porucha kinetiky. MV jemná, nezachycena významnější MR.         137. Srdeční insuficience

137. Srdeční insuficience

A2C Těžká hypokineze spodní stěny, přední stěna špatně viditelná, ale jistě taky významná porucha kinetiky. MV jemná.       137. Srdeční insuficience

133. Nejasné bezvědomí – 2.část

A2C Přední stěna v akustickém stínu nehodnotitelná. Spodní stěna se pohybuje dostředně (kromě její bazální části), ztlušťování jejího myokardu však patrné není v žádném ze segmentů.  V PSAX však bylo ztlušťování dobře patrno v apikálním a středním segmentu.       133. Nejasné bezvědomí – 2.část

122. Stav po komorové fibrilaci – 2.část

A2C, CFM, zoom Zachycen signál MR. Změřena Vena contracta (hodnota na hranici mezi lehkou a středně těžkou MR).       122. Stav po komorové fibrilaci – 2.část