167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C s angulací na RV, CW linie přes ústí jetu TR, použita úhlová korekce Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se nadále pohybuje do max 3 m/s.         167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C, PW vzorkovací objem v RV nad cípy TV Výrazné kolísání E vlny, zde variace = Vmax-Vmin/Vmax =36 %, odpovídá hraničnímu pulsus paradoxus.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale  

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C se zaměřením na RV, M mode TAPSE nízké, ukazující i na poruchu longitudinální složky kontraktility RV.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C se zaměřením na RV Výrazná dilatace RV, celá volná stěna RV bez dostředné kinetiky pohybu, longitudinální kontraktilita RV zachována. TV morfologicky zde nenápadná. Síně bez dilatace.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C/A5C Výrazná dilatace RV, apikální část volné stěny RV bez dostředné kinetiky pohybu, fixované paradoxní postavení IVS systo-diastolicky. Oblast dorzolaterálně za LA nepřehledná, v PLAX však LA bez nálezu konstrikce z okolí, stejně tak i v CT, nemyslíme tedy na lokální tamponádu LA.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C, CW linie přes ústí jetu TR Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se pohybuje okolo 2,75 m/s.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale