167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A5C, PW vzorkovací objem v LVOT, úhlová korekce Vmax toku LVOT během UPV. Výrazné kolísání Vmax, zde variace = Vmax-Vmin/Vmax = 25%, odpovídá hraničnímu pulsus paradoxus.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A5C, PW vzorkovací objem v LVOT, úhlová korekce VTI toku v LVOT 9 cm odpovídá významně sníženému tepovému objemu (odhadem okolo 30ml/tep).     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C/A5C Výrazná dilatace RV, apikální část volné stěny RV bez dostředné kinetiky pohybu, fixované paradoxní postavení IVS systo-diastolicky. Oblast dorzolaterálně za LA nepřehledná, v PLAX však LA bez nálezu konstrikce z okolí, stejně tak i v CT, nemyslíme tedy na lokální tamponádu LA.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C/A5C, zaměření na RV, pro nasouvání vzdušné plíce špatně hodnotitelná LV Výrazná dilatace RV, apikální část volné stěny RV bez dostředné kinetiky pohybu.       167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A5C, zaměření na LVOT a AR, CFM Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou. V systole signál MR (červeně, umístění boxu CFM nedovoluje hodnotit rozsah propagace jetu do LA), ev. zóna urychlení  (PISA, bíle) nad MV v LV obtížně hodnotitelná pro současný signál AR během diastoly komory (žlutě). Artefakt uprostřed dutiny LV.       […]

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A4C/A5C Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou, mírně dyssynchronní kontrakce (nejdříve se začíná kontrahovat IVS a s opožděním laterální stěna LV). Mitrální chlopeň jemná, tenting chlopně. Vlevo zachycena baze RV, ta nedilatovaná s dobrou longitudinální kinetikou laterálního anulu TV.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

155. Sepse a ARDS

A4C/A5C, CFM Drobná mitrální regurgitace, při tachykardii hůře hodnotitelná. Bez jasné AR.       155. Sepse a ARDS

148. Oligurie a hypotenze

A5C, PW Vzorkovací objem PW umístěn do LV těsně pod ústí MV. Zobrazen mitrální inflow do LV. Absence A vlny při FiSi. Vidíme rychlou E vlnu s dlouhým deceleračním časem. Během diastázy dochází k dalšímu proudění krve z LA do LV (tzv. L vlna, zeleně).       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

A4C/A5C, CFM Zobrazen tok z LV do LVOT v systole a z LA do LV v diastole (červeně). Malá MR.       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

A5C, CFM, PW Vzorkovací objem PW umístěn do LVOT, zobrazena spektrální křivka toku krve zde. VTI = 27.46 cm je známkou vyššího tepového objemu.         148. Oligurie a hypotenze