117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

Příčný řez na krku nad m. sternocleidomastoideus (SCM) v úrovní gl.thyroidea M. SCM povrchově, mediálně gl.thyroidea. Pod svalem VJI bez detekce trombu, pod ní mediálně ACC.     117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

75. Srdeční insuficience komplikovaná sepsí

Transversální řez v úrovni štítné chrupavky laterálně vpravo, nad vaskulárním kompartementem. Posun sondy kraniálně. Povrchně hypoechogenní musculus sternocleidomastoideus. Pod ním naplněná VJI a ACC, která se kraniálně dělí na ACI (běží s VJI) a ACE (běží mediálně). Karotický bulbus, bifurkace a proximální úseky ACI i ACE s kalcifikacemi. Míra stenotizace cév nekvantifikována.   […]

75. Srdeční insuficience komplikovaná sepsí

Transversální řez v úrovni štítné chrupavky laterálně vpravo, nad vaskulárním kompartementem. Posun sondy kraniálně. Povrchně hypoechogenní musculus sternocleidomastoideus. Pod ním naplněná VJI a ACC, která se kraniálně dělí na ACI (běží s VJI) a ACE (běží mediálně). Karotický bulbus, bifurkace a proximální úseky ACI i ACE s kalcifikacemi. Míra stenotizace cév nekvantifikována.   […]

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na aortální oblouk a descendentní aortu, CFM Kraniálně odstupy levé ACC a levé AS. Pod odstupem AS vedle descendentní aorty kortikalis a za ní akustický stín prvního žebra vlevo. Pod obloukem aorty nalevo od tohoto stínu vidět kupulu levé plíce. Tok v descendentní aortě převážně modře, jen krátký červený […]

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na aortální oblouk a descendentní aortu, CFM Kraniálně odstupy levé ACC a levé AS. Pod odstupem AS vedle descendentní aorty kortikalis a za ní akustický stín prvního žebra vlevo. Pod obloukem aorty nalevo od tohoto stínu vidět kupulu levé plíce. Tok v descendentní aortě převážně modře, jen krátký červený […]

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na aortální oblouk a descendentní aortu Kraniálně odstupy levé ACC a levé AS. Pod odstupem AS vedle descendentní aorty kortikalis a za ní akustický stín prvního žebra vlevo (hnědě). Pod obloukem aorty nalevo od tohoto stínu vidět kupulu levé plíce (žlutě).     61. Hrudní stěna a mediastinum

48. Hledání fokusu u sepse

Transversální řez měkkými tkáněmi okolo m.sternocleidomastoideus vpravo. Ventrolaterálně od ACC vidět VJI s nástěnným trombem, který neobturuje kompletně lumen VJI.  Pod VJI m.scalenus ant.. Dorzálně za štěrbinou mezi VJI a ACC ventrálně od m.scalenus ant. nervus vagus (červeně). Mediálně od ACC pravý lalok štítné žlázy. .     48. Hledání fokusu […]

48. Hledání fokusu u sepse

Transversální řez měkkými tkáněmi okolo m.sternocleidomastoideus vpravo. Sonda sklápěna, řez veden kraniálně a pak postupně přesouván kaudálně Laterálně od ACC vidět VJI s nástěnným trombem. Kraniálně minimální lumen. Kaudálně lze sledovat trombus, který neobturuje kompletně lumen VJI a přechází dále kaudálně do k soutoku s VS a dále do vena brachiocephalica dx.  V kraniální […]