152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Sagitální subkostální řez ve střední čáře, CFM Dorzokaudálně od dolního okraje jater oblast hlavy pankreatu s probíhajícími cévami – Art. hepatica propria (HA), V. portae, krátce zachycena i Art. gastroduodenalis (červená šipka). V dorzální části hlavy pankreatu dilatovaný DHC (zeleně) bez patrného konkrementu. Zcela dorzálně pak VCI.       152. Bolest […]