32. Vena portae

Tok v arteria truncus coeliacus Sagitální řez břišní aortou z epigastria. Pod sondou levý jaterní lalok, kraniálně bránice a srdce. V boxu CFM odstup Tr. coeliacus (kraniálně s barevným tokem) a arteria mesenterica superior (AMS, tok nevidět!). Po 2cm vidět jednu z větví tr.coeliacus (art.gastrica sinistra) odstupující směrem kraniálně (v levém horním rohu CFM boxu). […]