147. Břicho po operaci

Sagitální paramediální řez vlevo subkostálně, CFM V podélném řezu aorta a její odstupy – TC a AMS, ventrálně od AMS i VMS s kontinuálním tokem. Povrchově od TC zobrazena jedna z jeho větví (A.hepatica communis či A.lienalis, hvězdička). Aliasing v obou cévách. Abdominální aorta hraniční šíře (2.5 cm je hranice pro aneurysma). Hlava pankreatu […]

117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

Subkostální příčný řez Aorta a z ní odstupující TC a jeho 2 hlavní větve (arteria hepatica communis a lienalis). Dalším sklápěním potom přechod Vena portae do VMS a příčný řez hlavou a tělem pankreatu. Fyziologický nález.       117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

IC šikmý řez v zadní axilární čáře vlevo, CFM Zobrazen hilus sleziny s dobře patrnou vena lienalis (modrý tok od sondy) i arteria lienalis (červený tok směrem k sondě, pro vinutí arterie zobrazeny jen jednotlivé řezy vinutím). Vena lienalis dilatována (norma do 11 mm).     109. Sekundární sklerotizující cholangitida

32. Vena portae

Toky ve větvích art. lienalis v parenchymu sleziny. Tato slezina má ve skutečnosti dva hily (ten zde zachycen v oblasti horního pólu)     32. Vena portae

32. Vena portae

Toky v hilu sleziny. Zobrazeny pouze art. toky. Škála rychlostí však špatně nastavena na vysoké hodnoty a umožňuje propásnout nízkorychlostní (typicky venózní) toky, proto možná důvod, proč nevidíme toky ve vena lienalis v hilu.     32. Vena portae

32. Vena portae

Toky v hilu sleziny. Zobrazeny pouze art. toky. Škála rychlostí však špatně nastavena na vysoké hodnoty a umožňuje propásnout nízkorychlostní (typicky venózní) toky, proto možná důvod, proč nevidíme toky ve vena lienalis v hilu. Tato slezina má ve skutečnosti dva hily (viz obrázek zachycený v 1.sekundě záznamu, zeleně).     […]