167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace, její se nachází v blízké zóně UZ obrazu, stěna tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. IVS se zde zdá hypertrofické.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A3C Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment inferolaterální stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná. Sklerotizace nekoronárního cípu AV.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

160. Atelektáza

Transversální řez ve střední axilární čáře vlevo Zobrazena baze pleurální dutiny vlevo v příčném řezu, ukazatel sondy směřuje ventrálně. Na vzdušnou plíci navazuje dorzálně konsolidace s minimálním air-bronchogramem (zeleně). Přechod mezi vzdušnou a nevzdušnou plící ostrý. Drobný pleurální výpotek lemuje plíci zcela dorzálně (modře). Mediálně pak páteř a ventrálně před ní v příčném […]

160. Atelektáza

Koronální řez ve střední axilární čáře vlevo Nad slezinou a bránicí drobný pleurální výpotek a v něm na bránici nasedající plicní konsolidace, mediálně pak krátce zachycena i descendentní hrudní aorta v jejím podélném řezu.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo, ukazatel směřuje doprava Bez detekce konsolidace, přesto stále akustické okno parasternálně vpravo na struktury horního předního mediastina. V centru ascendentní aorta, napravo od ní art.pulmonalis. Za aortou pak LA.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo, CFM Díky konsolidaci horního laloku pravé plíce akustické okno na struktury horního mediastina – zobrazen tok v horní duté žíle a ascendentní aortě.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Díky konsolidaci horního laloku pravé plíce (žlutě) akustické okno na struktury horního mediastina – pravostrannou arteria pulmonalis s větvením pro pravý horní lalok, horní dutou žilou a ascendentní aortou.       160. Atelektáza

158. Oběhová nestabilita po operaci

IC příčný řez v přední axilární čáře vpravo Přes játra a žlučník zobrazena v příčném řezu kortikalis těla obratle (hnědě). Před ním ventrálně aorta (červeně) a od ní laterálně zkolabovaná VCI (modře). Ventrálně před VCI pak struktury portální trias (žlutě).       158. Oběhová nestabilita po operaci

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

IC transversální řez v zadní axilární čáře vlevo, ukazatel směřuje ventrálně V levé pohrudniční dutině výpotek se septy, přímo na bránici pak kompaktnější echogenní struktura. V hloubce descendentní hrudní aorta.         156. Komplikovaný reaktivní výpotek

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

IC koronární řez v zadní axilární čáře vlevo Pod bránicí hypoechogenní lem (ascites) a dále hyperechogenní struktura dávající akustický stín – žaludek. V levé pohrudniční dutině výpotek se septy, přímo na bránici pak kompaktnější echogenní struktura. V hloubce descendentní hrudní aorta.       156. Komplikovaný reaktivní výpotek