131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez v dolní části popliteální krajiny. V hloubce již stíny tibie a fibuly. Nad nimi pulzující arterie s žilou, při kompresi žíla vyplněna trombem. Trombóza VP. Posun kaudálně, zde vidět větvení žíly, jejíž jedna větev je průchodná (svalové větve pro mediální m.gastrocnemius) a druhá obsahuje trombus (VP). Do tohoto přítoku ústí […]

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez v dolní části popliteální krajiny. V hloubce stíny tibie a fibuly. Nad nimi pulzující arterie a dvojice žil, při kompresi jedna kompresibilní, druhá vyplněna trombem. Trombóza VP.       131. Hluboká žilní trombóza

104. Suspektní PE a renální insuficience

Popliteální oblast vlevo, CFM Cévní svazek, hlouběji tepna, okolo přítoky VP, které vyplněny tromby, bez detekce toku v CFM.     104. Suspektní PE a renální insuficience

104. Suspektní PE a renální insuficience

Popliteální oblast vlevo, CFM Cévní svazek, hlouběji tepna, povrchově žíla, ta rozšířena, vyplněna trombem s parciálně volným lumen. Tok v reziduálním lumen okolo trombu ve VP.     104. Suspektní PE a renální insuficience

104. Suspektní PE a renální insuficience

Popliteální oblast vlevo Cévní svazek, hlouběji tepna, okolo přítoky VP, které vyplněny tromby (viz obr). Posunem sondy proximálně přechod trombózy na kmen VP. Minimální komprese sondou vede ke kolapsu reziduálního lumen bez další možnosti komprese trombu.     104. Suspektní PE a renální insuficience

104. Suspektní PE a renální insuficience

Popliteální oblast vlevo Cévní svazek, hlouběji tepna, povrchově žíla, ta rozšířena, vyplněna trombem s parciálně volným lumen. Trombus přechází do obou z odstupujících přítoků VP (vlevo i vpravo, jedná se o muskulární větve z m. gastrocnemius medialis a lateralis). Posunem roviny řezu distálně zobrazen začátek VP, přítoky také vyplněny tromby (obrázek).     […]

104. Suspektní PE a renální insuficience

Popliteální oblast vlevo Cévní svazek, hlouběji tepna, povrchově žíla, ta rozšířena, vyplněna trombem s parciálně volným lumen. Trombus přechází i do jedné z odstupujících přítoků VP (vlevo).     104. Suspektní PE a renální insuficience