147. Břicho po operaci

Šikmý IC řez v přední axilární čáře vpravo, rovina řezu sklápěna lateromediálně a zpět, skenována oblast mediálně od horního pólu pravé ledviny, ale ještě laterálně od VCI. Sklápěním roviny řezu mediálně se objevu krček a pak celý žlučník, dorzokaudálně od krčku pak VCI a pod ní probíhající art. renalis dextra zachycená […]

147. Břicho po operaci

Subkostální šikmý řez v přední axilární čáře vpravo, sonda sklápěna směrem mediálně Pod dolním okrajem jater laterálně horní část pravé ledviny, mediálně od ní pak hydroptický žlučník, gravitačně sludge vyplňující polovinu jeho lumen. Ve stěně fundu žlučníku hyperechogenita. Bez detekce volné tekutiny v těchto prostorech.  Pod krčkem žlučníku mediálně od ledviny zachycena […]

140. Čerstvá atelektáza

Subkostální šikmá projekce v pravé přední axilární čáře, CFM Přes jaterní parenchym zobrazena v příčném řezu pravé ledvina. Mediálně od renálního sinu hypoechogenní kulovité ložisko (červeně) = mírně dilatovaná pánvička pravé ledviny. Modře cévní svazek vstupující do renálního hilu ventrálně od pánvičky a ústící do VCI mediálně. Zeleně žlučník v příčném řezu. […]

130. Splenomegalie

Subkostální šikmý řez v levé zadní axilární čáře, ukazatel směřuje směrem ventrálně, PW Vzorkovací objem PW v interlobární tepně střední části levé ledviny. Patologický tok s vysokou rezistencí (bez diastolického toku). Akcelerace křivky do Vmax rychlá.       130. Splenomegalie

130. Splenomegalie

Subkostální transversální řez v pravé přední axilární čáře, ukazatel směřuje směrem ventrálně, PW Vzorkovací objem PW v interlobární tepně střední části pravé ledviny. Patologický tok s vysokou rezistencí, RI = 0.83. Akcelerace křivky do Vmax rychlá.         130. Splenomegalie

84. Horečka a somnolence

Subkostální řez, rotace sondy do dlouhé osy v.portae Pod játry šikmo zachycená VCI. V portae jdoucí od jaterního hilu doleva kaudálně, dorzálně od hlavy pankreatu zobrazen její konfluens a přítok VMS (druhý přítok – V.lienalis – přichází do konfluens z kolmé roviny k rovině řezu). Ventrálně od hlavy pankreatu komprimovaný žaludek a jeho […]

79. Septický šok při bronchopneumonii

Subkostální projekce v medioklavikulární čáře vpravo, rotace sondou do dlouhé osy žlučníku. CFM. Hydrops žlučníku, stěna jednovrstevná. Pod krčkem žlučníku zachycen hilus pravé ledviny s art. a vena renalis dx.     79. Septický šok při bronchopneumonii – 1.část

Nevolnost

Pravá ledvina v šikmém řeze v P podžebří. Mediálně renální cysta vycházející z části parenchymu ledviny mimo rovinu řezu. Větvení art. renalis, redukce parenchymu ledviny.     25. Nevolnost