168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

M mode přes oblast s dynamikou pleurální linie (žlutě). Neklid v Keyově prostoru, který se přenáší přes pleurální linii do hloubky Merlinova prostoru (červeně). Místy je průchod této změny přes pleurální linii beze změny jejího charakteru (modře), místy dochází při průchodu pleurální linii k její další změně, která se poté […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

M mode přes oblast bez dynamiky pleurální linie (žlutě). Stratosphere sign v pravé a zcela levé části obrazu, ve středu pak Avicenne příznak (neklid v Keyově prostoru se beze změny při průchodu pleurální linií propaguje do hloubky Merlinova prostoru). Na samotné pleurální linii nevzniká změna propagující se dolů (seashore sign […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

IC transversální řez laterálně a kaudálně od dolního BLUE bodu V minimálním rozsahu kraniální části pleurální linie lung sliding. Zbytek pleurální linie zcela statický, průběh přerušen drobnou 2-3-milimetrovou hypoechogenitou a z ní vycházející B-linií = takto susp. obraz adheze v terénu PNO. Vpravo Z-linie z pleurální linie, pod ní pak již sliding bránice s minimální […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Mediálně od horního BLUE bodu vpravo, podélný řez mezižebřím Statická pleurální linie v levé polovině obrazu (pohyby přítomny, ale jde o of-plane efekt s posouváním části parietální pleury během usilovné respirace kolmo na hrudní stěnu, vlastní sliding či puls detekovat nelze). V pravé polovině (mediálně) oslabený ale přítomný sliding, detekovatelný i plicní pulz. […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Mediálně a nad dolním BLUE bodem vpravo, podélný řez mezižebřím Statická pleurální linie v levé polovině obrazu (pohyby přítomny, ale jde o of-plane efekt s posouváním části parietální pleury během usilovné respirace kolmo na hrudní stěnu, vlastní sliding či puls detekovat nelze). V pravé polovině (mediálně) oslabený ale přítomný sliding. Rozhraní /lung point/ […]

166. Seropneumothorax

Horní BLUE body Bat sign, s respirací se pohybují i žebra a jejich stíny (v těch ghost artefakty) A´-profil, bez slidingu   166. Seropneumothorax  

165. Oběhová nestabilita na ICU

IC koronální řez v pravé přední axilární čáře Nad bránicí (hnědě) zrcadlový obraz jater (modře) vylučující výpotek v této části pohrudniční dutiny. VCI zachycena v podélném řezu, samotný konec ČZK neidentifikován. Po aplikaci agitovaného FR proximálním lumenem CŽK detekován kontrast ve VCI (červeně) a tím verifikována jeho intravazální poloha. Žlučník zeleně. Lateral shadowing […]

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A5C, zaměření na LVOT a AR, CFM Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou. V systole signál MR (červeně, umístění boxu CFM nedovoluje hodnotit rozsah propagace jetu do LA), ev. zóna urychlení  (PISA, bíle) nad MV v LV obtížně hodnotitelná pro současný signál AR během diastoly komory (žlutě). Artefakt uprostřed dutiny LV.       […]