145. Dušnost na ICU

A5C, CFM, CW Signál systolického toku přes AV. Urychlení na cca 2-2.5 m/s odpovídá gradientu na chlopni cca 16-25 mmHg. Gradient odpovídá lehké AS.     145. Dušnost na ICU

118. Kombinovaná aortální vada

A5C, CW, použita úhlová korekce CW přes AV. Pmean 27.63 by svědčil pro středně závažnou AS. VTI = 74.09 cm. Při porovnání hodnoty s VTI v LVOT (15.2) vychází poměr těchto hodnot nad 4, tedy kritérium pro těžkou aortální stenózu. Pmean a Vmax jsou ovlivněny dysfunkcí LV.       118. Kombinovaná […]

118. Kombinovaná aortální vada

PLAX, CFM Nehybný kalcifikovaný nekoronární cípu AV, pravý koronární cíp sklerotizovaný s velmi omezenou hybností. Turbulence za AV pro aortálním bulbu v systole a jet AR v diastole. Zaměření na MV a hledána MR – maximálně stopová MR v této projekci     118. Kombinovaná aortální vada

118. Kombinovaná aortální vada

PLAX, oblast srdeční baze, CFM Nehybný kalcifikovaný nekoronární cípu AV, pravý koronární cíp sklerotizovaný s velmi omezenou hybností. Turbulence za AV pro aortálním bulbu v systole a jet AR v diastole. Zaměření na MV a hledána MR – maximálně stopová MR v této projekci.       118. Kombinovaná aortální vada

118. Kombinovaná aortální vada

PLAX, oblast srdeční baze, CFM Nehybný kalcifikovaný nekoronární cípu AV, pravý koronární cíp sklerotizovaný s velmi omezenou hybností. Turbulence za AV pro aortálním bulbu v systole a jet AR v diastole.       118. Kombinovaná aortální vada

54. Komplikace chlopenní náhrady

A5C. CW přes AV. Gradient na AV. Střední 40mmHg, maximální 71mmHg. Významná AS. Zde stenóza mechanické náhrady (dobře lze rozeznat otevírací a zavírací klik chlopně v CW záznamu před a za tokem).     54. Komplikace chlopenní náhrady

45. Stav po KPR – 3.část

A5C, CW Lehká Ao stenóza, pravděpodobně ale měření na základě pouze max. a stř. gradientu podhodnocuje míru stenózy pro low flow srdečním výdeji. Rovnicí kontinuity AVA = VTI LVOT * průřez LVOT / VTI Aortální chlopní = 7 * 3 / 30 = 0,7 cm2, což by odpovídalo těžké AS. […]

45. Stav po KPR – 3.část

A5C, CFM LVOT tok, bez detekce turbulence, AS možná, nepatrná AR     45. Stav po KPR – 3.část

42. Vícečetné chlopenní vady

A5C, CW Paprsek CW přes AV. Urychlení toku, gradienty odpovídají středně těžké AS.     42. Vícečetné chlopenní vady

Více chlopenních vad

S4C: Zachyceny bazální a midventrikulární segmenty septa a laterální stěny s lehkou hypokinezou midventrikulární části septa. Hypertrofie stěny RV, dobrá kontraktilita RV. Pod úhlem nasedající  odstup aorty s AV. Perikard bez separace. Lze vidět vstup levé plicní žíly do LA.     20. Více chlopenních vad