168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Parasternálně vedle dolního BLUE bodu vpravo, podélný řez mezižebřím Lung puls v celém průběhu zachycené pleurální linie, parasternálně pak navíc přenesené pulzace art.thoracica int.     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Mediálně reflex kortikalis sterna (hnědě) s akustickým stínem v hloubce, laterálně od něj cévní svazek mamárních cév v příčném řezu (zeleně). Laterálně pak bez detekce plicní konsolidace, pouze hyperechogenní pleurální linie s přítomným plicním pulzem (žlutě). Několik I-linií (červeně). Reverberační artefakt vycházející ze reverberací v hrudní stěně nejevící […]

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Mediálně reflex kortikalis sterna s akustickým stínem v hloubce, laterálně od něj cévní svazek mamárních cév v příčném řezu. Laterálně pak bez detekce plicní konsolidace, pouze hyperechogenní pleurální linie s přítomným plicním pulzem. Dvě B-linie. A-profil.       160. Atelektáza

61. Hrudní stěna a mediastinum

Transversální řez sternem přecházející na sternokostální skloubení.  CFM. Vlevo sternum. Laterálně chrupavčitá část žebra v podélném řezu. Pod mediálním koncem chrupavčité části žebra parasternálně v příčném řezu vasa thoracica interna, ještě mediálněji a hlouběji pak pulzace srdce/velkých cév     61. Hrudní stěna a mediastinum

61. Hrudní stěna a mediastinum

Řez v ose žebra ventrálně vlevo na rozhraní chrupavčité a kostěné části. Kostěná část neprůhledná (laterálně), poté ,,průhledná,, chrupavčitá část a zcela mediálně sternokostální skloubení. Pod mediálním koncem chrupavčité části žebra parasternálně v příčném řezu vasa thoracica interna, ještě mediálněji a hlouběji pak pulzace srdce/velkých cév.     61. Hrudní stěna a […]

61. Hrudní stěna a mediastinum

IC sagitální řez paralelně se sternem, CFM. Bat sign, kraniálně zachycena chrupavčitá část žebra – nevrhá akustický stín a můžeme pod nimi pozorovat pleurální linii. V CFM arteria thoracica interna, pod ní hyperechogenní pleurální linie a pod ní zrcadlový obraz arteria thoracica int. (artefakt).     61. Hrudní stěna a mediastinum

61. Hrudní stěna a mediastinum

IC sagitální řez paralelně se sternem, Power Doppler. Bat sign, kraniálně zachycena chrupavčitá část žebra – nevrhá akustický stín a můžeme pod nimi pozorovat pleurální linii. V PD arteria thoracica interna, pod ní hyperechogenní pleurální linie a pod ní zrcadlový obraz arteria thoracica int. (artefakt). Nad pravou art.thoracica int. Pohybový artefakt […]

61. Hrudní stěna a mediastinum

IC sagitální řez paralelně se sternem, CFM. Bat sign, kraniálně zachycena chrupavčitá část žebra – nevrhá akustický stín a můžeme pod nimi pozorovat pleurální linii. V CFM arteria thoracica interna, pod ní hyperechogenní pleurální linie a pod ní zrcadlový obraz arteria thoracica int. (artefakt).     61. Hrudní stěna a mediastinum