167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace rozměrově, její šíře je ale větší než dutina LV, stěna RVOT tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. Kissing papillaries – obliterace dutiny LV v systole. AV a MV morfologicky zde intaktní. Z rozhraní s plicí inferolaterální za […]

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace rozměrově, její šíře je ale větší než dutina LV, stěna RVOT tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. IVS se zde zdá hypertrofické i přes snahu o optimalizaci zobrazení. AV a MV morfologicky zde intaktní. […]

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A3C Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment inferolaterální stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná. Sklerotizace nekoronárního cípu AV.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A5C, zaměření na LVOT a AR, CFM Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou. V systole signál MR (červeně, umístění boxu CFM nedovoluje hodnotit rozsah propagace jetu do LA), ev. zóna urychlení  (PISA, bíle) nad MV v LV obtížně hodnotitelná pro současný signál AR během diastoly komory (žlutě). Artefakt uprostřed dutiny LV.       […]

155. Sepse a ARDS

  A4C, linie CW přes AV Urychlení toku na maximum okolo 2 m/s vylučuje významnější AS.       155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

A4C/A5C, CFM Drobná mitrální regurgitace, při tachykardii hůře hodnotitelná. Bez jasné AR.       155. Sepse a ARDS

153. Pravostranné přetížení a výpotek

PLAX Dobrá kinetika IVS a inferolaterální stěny. Bez detekce perikardiálního výpotku. Jemná AV i MV. Dilatace RVOT (povrchově pod sondou).       153. Pravostranné přetížení a výpotek

148. Oligurie a hypotenze

A5C, CFM, CW Linie CW proložena LVOT a AV, mimo průběh jetu TR. Zobrazena spektrální křivka s maximem okolo 2 m/s, gradient tedy cca 16mmHg vylučuje významnou AS.       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

A4C/A5C, CFM Zobrazen tok z LV do LVOT a AV s malou AR. Na pravé straně IAS signál TR. Pro měření maximální rychlosti toku přes AV pomocí CW (zeleně) tedy musíme dát pozor, abychom mylně nezachytili tok TR (žlutě), který by zde falešně ukazoval na těžkou AS (max. gradient 87mmHg, viz výše). […]

148. Oligurie a hypotenze

PSAX v úrovni srdeční baze, CFM Ve středu AV, ve které v barvě tok v systole. Přes RA do RV střídání diastolického toku (červeně) a významné regurgitace (TR) během systoly RV (modrozeleně). Jet se místy jeví jako by vycházel z AV do RA. Při mírném sklápění sondy je zřejmé, že jet prochází TV asymetricky […]