113. Stafylokoková sepse

Zadní axilární čára vlevo dorzálně nad bránicí, sagitální řez, CFM, PW Nad bránicí v konsolidovaném parenchymu cévní struktura, spektrální křivka se spoustou artefaktů (bezprostřední blízkost bránice), signál nízkorychlostní s diastolickým tokem charakteru větve bronchiálních tepen.       113. Stafylokoková sepse

113. Stafylokoková sepse

Skapulární čára vpravo, cca 3 mezižebří nad bránicí, CFM, PW Spektrální křivka cévy s tokem směrem k hrudní stěně. Nízkoodporový tok odpovídající bronchiální arterii.     113. Stafylokoková sepse

81. Recidiva pneumonie

IC sagitální projekce ve skapulární čáře vpravo u sedící pacientky, 2 mezižebří nad bránicí. PW. V CFM detekce cévního zásobení, vzorkovací objem PW ve větvi bronchiální arterie – nízkoodporový tok (diastolicky přítomný významný tok) s nízkou maximální rychlostí systolicky.     81. Recidiva pneumonie

81. Recidiva pneumonie

IC sagitální projekce ve skapulární čáře vpravo u sedící pacientky. CFM, PW. Dorzokaudální okraj pravé plíce s konsolidací, neostrý přechod do vzdušného plicního parenchymu s air bronchogramem v centru přechodu. V CFM detekce cévního zásobení, vzorkovací objem PW ve větvi bronchiální arterie – nízkoodporový tok (diastolicky přítomný významný tok) s nízkou maximální rychlostí systolicky. […]

81. Recidiva pneumonie

IC sagitální projekce ve skapulární čáře vpravo u sedící pacientky, 1 mezižebří nad bránicí. CFM, PW. Přerušení pleurální linie a subpleurální konsolidace, shred sign. CFM ukazuje perfundující cévy centrálně, na periferii ložiska bez detekce perfuze, pohybové artefakty v kaudální části již vzdušné plíce. Vzorkovací objem PW ve větvi bronchiální tepny s typickým […]

81. Recidiva pneumonie

IC sagitální projekce ve skapulární čáře vpravo u sedící pacientky, 1 mezižebří nad bránicí. CFM, PW. Přerušení pleurální linie a subpleurální konsolidace, shred sign. CFM ukazuje perfundující cévy centrálně, na periferii ložiska bez detekce perfuze, pohybové artefakty v kaudální části již vzdušné plíce. Vzorkovací objem PW ve větvi plicní žíly, okolo […]