160. Atelektáza

Transversální řez ve střední axilární čáře vlevo Zobrazena baze pleurální dutiny vlevo v příčném řezu, ukazatel sondy směřuje ventrálně. Na vzdušnou plíci navazuje dorzálně konsolidace s minimálním air-bronchogramem (zeleně). Přechod mezi vzdušnou a nevzdušnou plící ostrý. Drobný pleurální výpotek lemuje plíci zcela dorzálně (modře). Mediálně pak páteř a ventrálně před ní v příčném […]

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

IC koronární řez ve střední axilární čáře vlevo, CFM V pohrudničním výpotku zde zachycen dolní okraj levého plicního laloku, ten zde zcela konsolidovaný, mediálně od něj pohybující se srdce. V hilu zachycena cévní struktura a hyperechogenní statický air bronchogram (přímo mediálně od cévy).       156. Komplikovaný reaktivní výpotek

145. Dušnost na ICU

IC transversální řez ve střední axilární čáře vlevo, ukazatel směřuje ventrálně Lateroventrálně výpotek v pohrudniční dutině (modře), převažuje však konsolidace dolního laloku levé plíce (červeně) se statickým air-bronchogramem. Mediodozálně aneurysma descendentní aorty (žlutě), ventromediálně pak levé srdce, místy pěkně vidět laterální anulus mitrální chlopně (zeleně) a laterokaudálně od něj koronární sinus […]

145. Dušnost na ICU

IC koronální řez ve střední axilární čáře vlevo Laterálně výpotek v pohrudniční dutině, převažuje však konsolidace dolního laloku levé plíce se statickým air-bronchogramem. Mediálně struktury aneurysmatu descendentní aorty.       145. Dušnost na ICU

145. Dušnost na ICU

IC koronální řez v zadní axilární čáře vlevo Do levé pohrudniční dutiny prominuje aneurysma descendentní abdominální aorty mediálně. Nad bránicí minimální výpotek, převažuje konsolidace dolního laloku levé plíce s naznačeným air-bronchogramem.       145. Dušnost na ICU

132. Obstrukce bronchu

PLAPS bod vlevo, transversální řez, ukazatel ventrálně V pohrudniční dutině fluidothorax a v něm konsolidace s air bronchogramem jdoucí téměř až do její periferie.       132. Obstrukce bronchu

132. Obstrukce bronchu

PLAPS bod vlevo, koronární řez V pohrudniční dutině fluidothorax a v něm konsolidace s air bronchogramem jdoucí téměř až do její periferie.         132. Obstrukce bronchu

132. Obstrukce bronchu

  Koronární řez jedno mezižebří ventrálně od PLAPS bodu vlevo Konsolidace levé plíce v dorzální části levé pohrudniční dutiny. Hyperechogenity v konsolidaci odpovídají air bronchogramu, který nyní v dorzálních partiích převažuje.  Jelly fish sign cípů konsolidované plíce. Po posunu ventrálně pak ostrá hranice (žlutě) mezi vzdušnou plící a komprimovanou části parenchymu povrchově (zeleně). […]

132. Obstrukce bronchu

Koronární řez v PLAPS bodě vlevo Nad bránicí pleurální výpotek, nad ním vyplňuje dorzální část pohrudniční dutiny plicní konsolidace obsahující nyní již pravidelně lineárně seřazené hyperechogenity, bez jasné dynamiky. Statický air bronchogram. Jelly fish sign cípů konsolidované plíce. Pleurální výpotek nad bránicí.       132. Obstrukce bronchu

132. Obstrukce bronchu

Koronární řez v PLAPS bodě vlevo Nad bránicí pleurální výpotek, nad ním vyplňuje dorzální část pohrudniční dutiny plicní konsolidace obsahující nyní již pravidelně lineárně seřazené hyperechogenity, bez jasné dynamiky. Statický air bronchogram. Stále lze zahlédnout descendentní aortu v hloubce, vizualizace ale již obtížnější. Pleurální výpotek nad bránicí.       132. Obstrukce […]