152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Sagitální subkostální řez ve střední čáře nad pupkem, sledována oblast pod břišní stěnou. S dechovým cyklem gut sliding v celém rozsahu obrazu (dynamika v peritoneálním proužku, žlutě). Přítomná hyperechogenita je intraluminární plyn (červeně). Bez detekce extraluminárního plynu.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Sagitální subkostální řez ve střední čáře, posun sondy směrem doprava, skenování oblasti pod břišní stěnou Kaudálně od dolního okraje jater vzduchem naplněný žaludek s akustickým stínem. Sledujeme peritoneální proužek (žlutě). Bez detekce extraluminárního plynu.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

151. Nadmuté břicho po operaci pro ileus

Transversální řez nad pupkem ve střední čáře. Pod břišní stěnou nepatrný, ale přítomný sliding střeva naplněného vzduchem. Lze detekovat dvě hyperechogenní lineární vrstvy – ta vnější může odpovídat vzduchu ve stěně střeva (žlutě) a ta vnitřní pak intraluminárnímu vzduchu (červeně). Dorzálně pak pouze reverberační artefakty. Bez detekce extraluminárního plynu.   […]

151. Nadmuté břicho po operaci pro ileus

Transversální řez nad pupkem ve střední čáře. Pod břišní stěnou nepatrný, ale přítomný sliding střeva naplněného vzduchem. Lze detekovat dvě hyperechogenní lineární vrstvy – ta vnější může odpovídat vzduchu ve stěně střeva (žlutě) a ta vnitřní pak intraluminárnímu vzduchu (červeně). Dorzálně pak pouze reverberační artefakty. Bez detekce extraluminárního plynu.   […]

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Břišní stěna v transversálním řezu, pod ní hyperechogenní proužek. Při pozorném přichází dokonce zleva peristaltická vlna. Vzduch jen intraluminárně.         133. Nejasné bezvědomí – 3.část

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Břišní stěna v transversálním řezu, pod ní hyperechogenní proužek. Při pozorném sledování však i ten jeví nepatrný gut sliding. Vzduch jen intraluminárně.       133. Nejasné bezvědomí – 3.část

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Břišní stěna v sagitálním řezu, pod ní hyperechogenní proužek. Při pozorném sledování však i ten jeví nepatrný gut sliding. Vzduch jen intraluminárně.       133. Nejasné bezvědomí – 3.část

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Břišní stěna, pod ní peritoneální proužek, který vykazuje sliding a není nikde zesílen. Místy pod břišní stěnou jaterní parenchym. Bez detekce pneumoperitonea. Vzduch jen intraluminárně.       133. Nejasné bezvědomí – 3.část

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Břišní stěna, pod ní peritoneální proužek, který vykazuje sliding a není nikde zesílen. Bez detekce pneumoperitonea. Vzduch jen intraluminárně.       133. Nejasné bezvědomí – 3.část

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Břišní stěna, pod ní vlevo okraj jater, kaudálně od něj reflex plynu ve střevě. Hlavní je správná identifikace peritoneálního proužku (dvoulinka), který odpovídá kontaktu parietálního a viscerálního peritonea. Zde sledujeme přítomnost gut slidingu. V případě pneumoperitonea zde očekáváme hyperechogenní zesílení a absenci slidingu, poté pak ještě musíme nalézt tzv. gut point. […]