161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A2C Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment spodní stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná. Dilatace LA s dilatací LAA.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

145. Dušnost na ICU

IC transversální řez ve střední axilární čáře vlevo, ukazatel směřuje ventrálně Lateroventrálně výpotek v pohrudniční dutině (modře), převažuje však konsolidace dolního laloku levé plíce (červeně) se statickým air-bronchogramem. Mediodozálně aneurysma descendentní aorty (žlutě), ventromediálně pak levé srdce, místy pěkně vidět laterální anulus mitrální chlopně (zeleně) a laterokaudálně od něj koronární sinus […]

125. Krátká predikce fluid responsiveness

A4C, rovina řezu sklápěna ventrálně i dorzálně Špatná kvalita obrazu. Dilatované síně i koronární sinus (CS). RV se nejeví dilatovaná s dobrým pohybem trikuspidálního anulu směrem k apexu srdce (žlutě). Stejně tak laterální anulus mitrální chlopně se slušnými exkurzemi směrem k apexu (zeleně). V centru pak v A5C LVOT a AV.       125. […]

112. Těžká dušnost, tachypnoe, hyposaturace – 2.část

Přechod z PLAX-RV do PLAX, CFM PLAX-RV. Zachyceno několik toků. Tok TR (červeně), další přítok pak z oblasti těsně pod TV v RA (bíle). Místo ústí koronárního sinu do RA (CS).  Sklápěním roviny řezu laterálně se pak objevuje PLAX s tokem v LVOT. Tok v LVOT bez známek urychlení toku, drobná AR.       112. […]

112. Těžká dušnost, tachypnoe, hyposaturace – 2.část

Přechod z PLAX-RV do PLAX, CFM PLAX-RV. Zachyceno několik toků. Tok TR (červeně), další přítok pak z oblasti těsně pod TV v RA (bíle). Místo ústí koronárního sinu do RA (CS).  Sklápěním roviny řezu laterálně se pak objevuje PLAX s tokem v LVOT. Tok v LVOT bez známek urychlení toku, drobná AR.     112. Těžká […]

112. Těžká dušnost, tachypnoe, hyposaturace – 2.část

PLAX-RV Pod sondou RV, v hloubce RA, mezi TV. Dilatace RV i RA. Pod TV ústí koronárního sinu do RA, dorzálně pak pravá větev plicnice. Sinus transversi perikardu s malým množstvím tekutiny (modře).     112. Těžká dušnost, tachypnoe, hyposaturace – 2.část

100. Progredující dušnost – 1.část

PLAX, sklápění roviny řezu mediálně do PLAX-RV V PLAX-RV pod sondou RV, pod ní TV a v hloubce RA. Zachycen vstup koronárního sinu (CS) do RA.     100. Progredující dušnost – 1.část

76. Elektrody v srdci

S4C, zaměření na pravé srdce Sledován průchod elektrody z RA přes TV do RV (modře). Druhá elektroda procházející RA a vstupující do koronárního sinu (CS) těsně pod mediálním anulem TV (žlutě).     76. Elektrody v srdci

66. Chronická pacientka

A4C Středně těžká deprese globální systolické funkce LV. Paradoxní pohyb IV septa. Stěna RV nepřehledná, trikuspidální anulus se slušnou kinetikou. Elektroda do hrotu RV procházející TV. Dilatace obou síní. Za LA při sklápění řezu vidět dilatovaný koronární sinus ústící do RA. Nalevo od LA pak descendentní aorta. Artefakty okolo septa […]