167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C s angulací na RV, CW linie přes ústí jetu TR, použita úhlová korekce Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se nadále pohybuje do max 3 m/s.         167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX-RV, CW linie přes ústí jetu TR, použita úhlová korekce Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se pohybuje okolo max 3 m/s.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C, CW linie přes ústí jetu TR Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se pohybuje okolo 2,75 m/s.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

155. Sepse a ARDS

A2C – RV (zaměření na pravé srdce), CFM Zachycena významná TR z RV do RA tvořena dvěma jety.         155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

  A4C, linie CW přes AV Urychlení toku na maximum okolo 2 m/s vylučuje významnější AS.       155. Sepse a ARDS

153. Pravostranné přetížení a výpotek

A4C, CFM, CW přes ústí TR Spektrální křivka TR, gradienty v mezích normy. Bez detekce známek plicní hypertenze.       153. Pravostranné přetížení a výpotek

148. Oligurie a hypotenze

A5C, CFM, CW Linie CW proložena LVOT a AV, mimo průběh jetu TR. Zobrazena spektrální křivka s maximem okolo 2 m/s, gradient tedy cca 16mmHg vylučuje významnou AS.       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

A4C, zaměření na pravé srdce, CFM, CM Line CW přes ústí TR na TV, použita úhlová korekce. Zobrazena spektrální křivka TR. Maximální gradient okolo 87 mmHg.     148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

PSAX v úrovni srdeční baze, CFM, CM Line CW přes ústí TR na TV, použita úhlová korekce. Zobrazena spektrální křivka TR. Maximální gradient okolo 50mmHg.       148. Oligurie a hypotenze

145. Dušnost na ICU

A4C, zaměření na pravé srdce, CFM, CR. Zobrazen signál TR, gradient na TV = 62mmHg.     145. Dušnost na ICU