155. Sepse a ARDS

Subkostální šikmá projekce v pravé přední axilární čáře, CFM Zobrazena oblast portální trias. Zcela dorzálně V. portae, ventrálně od ní pak vinutý průběh art. hepatica propria, zcela možné i zdvojení či časné větvení této tepny. Ductus hepaticus nedilatován (5.9 mm).       155. Sepse a ARDS

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

IC šikmý řez v pravé přední axilární čáře, CFM Zobrazen kontinuální hepatopetální toky ve v.portae (modře) a arteria hepatica propria (červeně) v oblasti jaterního hilu. V oblasti očekávaného ductus hepaticus bez nálezu dilatované struktury, spíše jen hyperechogenity (žlutě), které mohou být obrazem centrální aerobilie.      

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Šikmá subkostální projekce v přední axilární čáře, CFM Pohled na oblast vstupu portální trias do jaterního hilu. Portální žílu nyní nedoprovází dilatovaný DHC. Zachyceny křížící se toky ve V. portae (modře) a art. hepatica propria (červeně). Ventrálně před nimi nedilatovaný ductus hepaticus (zeleně).       152. Bolest břicha po implantaci […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Šikmá subkostální projekce v přední axilární čáře Pohled na oblast vstupu portální trias do jaterního hilu. Portální žílu nyní nedoprovází dilatovaný ductus hepaticus.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Subkostální transversální řez ve střední čáře, posun roviny řezu kraniálně Pod játry zvětšená hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami (např. v blízkosti ductus choledochus, žlutě). V ductus choledochus zaveden stent (zeleně). Zachycen i mírně dilatovaný ductus pancreaticus (modře). Obratel (hnědě) s akustickým stínem, před ním velké cévy.       152. Bolest břicha po […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Subkostální transversální řez ve střední čáře Pod játry zvětšená hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami (např. v blízkosti ductus choledochus, žlutě). V ductus choledochus zaveden stent (zeleně). Zachycen i mírně dilatovaný ductus pancreaticus (modře). Obratel (hnědě) s akustickým stínem, před ním velké cévy. Vzduch v žaludku (G).       152. Bolest břicha po implantaci […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Sagitální subkostální řez ve střední čáře Pod játry v hloubce hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami. V ductus choledochus zaveden stent (zeleně).       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální subkostální řez v přední axilární čáře vpravo, sklápění roviny řezu kaudálně a zpět kraniálně Pod krajem jater hydroptický žlučník, skenován v příčných řezech, jemná stěna, bez volné tekutiny v okolí, bez detekce konkrementu v lumen žlučníku. Současně proskenována horní polovina pravé ledviny, zde bez městnání. V hloubce VCI, zachycen vstup pravé renální žíly […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Šikmý subkostální řez v přední axilární čáře vpravo Pod krajem jater vzduchová bublina v duodenu (žlutě), kaudálně od ní hypoechogenní oválná struktura (oranžová šipka). V portální oblasti rozšířen DHC (9,5mm).       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální subkostální řez ve střední čáře, CFM V hlavě pankreatu probíhající VMS, zobrazena i vena lienalis. V pankreatu dále patrný ductus pancreaticus (modře). Napravo od VMS pak dilatovaný ductus choledochus (označen zde jako DHC). Dorzálně velké cévy.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru