167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C s angulací na RV, CW linie přes ústí jetu TR, použita úhlová korekce Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se nadále pohybuje do max 3 m/s.         167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C, PW vzorkovací objem v RV nad cípy TV Výrazné kolísání E vlny, zde variace = Vmax-Vmin/Vmax =36 %, odpovídá hraničnímu pulsus paradoxus.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale  

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A5C, PW vzorkovací objem v LVOT, úhlová korekce Vmax toku LVOT během UPV. Výrazné kolísání Vmax, zde variace = Vmax-Vmin/Vmax = 25%, odpovídá hraničnímu pulsus paradoxus.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A5C, PW vzorkovací objem v LVOT, úhlová korekce VTI toku v LVOT 9 cm odpovídá významně sníženému tepovému objemu (odhadem okolo 30ml/tep).     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX-RV, CW linie přes ústí jetu TR, použita úhlová korekce Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se pohybuje okolo max 3 m/s.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C, CW linie přes ústí jetu TR Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se pohybuje okolo 2,75 m/s.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, PW Vzorkovací objem PW umístěn do lumen arteria femoralis superficialis. Systolický dopředný tok (směrem k sondě) a diastolický zpětný tok s vrcholem rychlosti časně postsystolicky. Jasně patologický tok v této části tepny ukazující na obstrukci periferně dále v průběhu toku krve v cévě.     164. Aneurysma […]

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFM, PW Zachycen tok v krčku pseudoaneurysmatu. Střídavý dopředný a zpětný tok naznačující tok do oblasti bez dalšího odtoku krve distálně – tok v krčku pseudoaneurysmatu.     164. Aneurysma spurium

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A5C, zaměření na LVOT a AR, linie CW přes ústí AR na AV Spektrální křivka AR, PHT (pressure half time) okolo 500ms ukazuje pouze na lehkou AR. Enddiastolický gradient okolo 27 mmHg (V 3 m/s) při aktuálně enddiastolickém systémovém tlaku 54mmHg nám pomáhá odhadnou enddiastolický tlak v LV: LVEDP = ED […]