38. Supraglotický otok

Transversální řez oblastí pod thyrohyoidální membránou. Povrchově svaly (a) , pod nimi rozšířený supraepiglotický vazivový prostor (f), stín ET kanyly (d) obklopený rozšířenými měkkými tkáněmi (f a e), epiglottis deviovaná doprava a rozšířená     38. Supraglotický otok

38. Supraglotický otok

  Měření vzdálenosti kůže-přední plocha epiglottis (2.44cm) a vlastní šíře epiglottis (0.46cm).     Normální poměry k porovnání (vyšetřující).     38. Supraglotický otok

38. Supraglotický otok

Sagitální řez thyrohyoidální oblastí lehce paramediálně vpravo, vidět průběh přední stěny endotracheální kanyly, nehomogenní supraepiglotický prostor, kaudálně od něj směrem dorzálně vytlačená a rozšířená epiglottis. Dobře vidět rozšíření supraepiglotický prostor, rozšířená a dislokovaná epiglottis.     a – Thyrohyoidální a sternohyoidální svaly, b- cartilago thyroidea, c – Air-musoca artefakt hrtanu […]

38. Supraglotický otok

Sagitální řez thyrohyoidální oblastí lehce paramediálně vpravo, vidět průběh přední stěny endotracheální kanyly, nehomogenní supraepiglotický prostor, kaudálně od něj směrem dorzálně vytlačená a rozšířená epiglottis.     a – Thyrohyoidální a sternohyoidální svaly, b- cartilago thyroidea, c – Air-musoca artefakt hrtanu (pod cricothyroidální membránou) , d – stěna ET kanyly, […]

38. Supraglotický otok

Transversální řez DC na krku, video začíná v úrovni thyrohyoidální oblasti a potom je rovina řezu sklápěna kaudálně a zase zpět kraniálně. Pod thyrohyoidálními svaly hyperechogenní expanze (otok vaziva), epiglottis zachycena pouze náznakem těsně nad nepravými hlasovými vazy jako nejasně ohraničená hypoechogenita (šipka).     38. Supraglotický otok      

38. Supraglotický otok

Transversální řez DC na krku, video začíná v úrovni nepravých hlasových vazů a postupně je rovina řezu sklápěna kraniálně a prohlížíme thyrohyoidální oblast. Pod thyrohyoidálními svaly hyperechogenní expanze (otok vaziva), až na konci videa vidět v hloubce stín ET kanyly, klasicky hypoechogenní epiglottis zde jen naznačena v krátkém úseku těsně nad nepravými hlasovými […]

38. Supraglotický otok

Transversální řez DC na krku, video začíná v úrovni nepravých hlasových vazů a postupně je rovina řezu sklápěna kraniálně a prohlížíme thyrohyoidální oblast. Pod thyrohyoidálními svaly hyperechogenní expanze (otok vaziva), až na konci videa vidět v hloubce stín ET kanyly, klasicky hypoechogenní epiglottis zde jen naznačena v krátkém úseku těsně nad nepravými hlasovými […]

38. Supraglotický otok

Transversální pohled na oblast T-H membrány. Pod podkožím thyroidální svaly, pod nimi hyperechogenní tkáň, v hloubce vidět do levé strany diskokovanou rozšířenou epiglottis a napravo deviovanou ET kanylu v supraglotickém prostoru. Epiglottis vidět jen kaudálně, při sklopení sondy kraniálně pouze hyperechogenní tkáň pod thyrohyoidálními svaly. Laterálně pod TH svaly vidět rohy chrupavky […]

38. Supraglotický otok

Transversální pohled na oblast T-H membrány. Pod podkožím thyroidální svaly, pod nimi hyperechogenní tkáň, v hloubce vidět do levé strany diskokovanou rozšířenou epiglottis a napravo deviovanou ET kanylu v supraglotickém prostoru. Epiglottis vidět jen kaudálně, při sklopení sondy kraniálně pouze hyperechogenní tkáň pod thyrohyoidálními svaly. Laterálně pod TH svaly vidět rohy chrupavky […]