168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Sagitální řez v PLAPS bodě vpravo, angulace roviny řezu ventrálně Pod sondou bránice lemovaná s obou stran tekutinou. Kaudálně ascites (modře), místy s vrcholem jater (červeně), kraniálně a dále do hloubky pak pravostranný fluidothorax (zeleně). Přes něj vidět baze srdce, ve výpotku konsolidovaná plíce (hnědě). Místy naznačená drobná separace perikardiálního […]

158. Oběhová nestabilita po operaci

A4C, zaměření na pravé srdce, CFM Nyní velmi dobře detekovatelný dopředný tok pravým srdcem, stejně tak i regurgitační tok na trikuspidální chlopni (ten bude příčinou undulace interatriálního septa při intermitentně vyšším tlaku v RA oproti tlaku v LA).       158. Oběhová nestabilita po operaci

158. Oběhová nestabilita po operaci

A4C, zaměření na pravé srdce Nyní vidět již dilatovanou, ale dobře se kontrahující pravou komoru, bez dyskineze volné stěny. Lépe naplněna i RA. TV jemná. Vyjádřena undulace IAS (části septum primum) během srdečního cyklu (během systoly RV se vyklenuje na levou stranu).       158. Oběhová nestabilita po operaci

148. Oligurie a hypotenze

SSAX, M mode Linie M mode proložena přes RA, IAS a LA k zachycení pohybů IAS (části septum primum) během respirace a srdečního cyklu. IAS vyklenuto během exspirační pauzy směrem do RA. Během nádechu záškub směrem nejprve do LA a rychle zpět do RA, poté zpět do LA. Nádech ukončen výdechem, […]

148. Oligurie a hypotenze

A4C/A5C, CFM Zobrazen tok z LV do LVOT a AV s malou AR. Na pravé straně IAS signál TR. Pro měření maximální rychlosti toku přes AV pomocí CW (zeleně) tedy musíme dát pozor, abychom mylně nezachytili tok TR (žlutě), který by zde falešně ukazoval na těžkou AS (max. gradient 87mmHg, viz výše). […]

148. Oligurie a hypotenze

A4C, zaměření na pravé srdce, CFM Masivní TR místy dvěma jety (jeden centrálně a jeden směrem k IAS).       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

PSAX v úrovni srdeční baze, CFM Ve středu AV, ve které v barvě tok v systole. Přes RA do RV střídání diastolického toku (červeně) a významné regurgitace (TR) během systoly RV (modrozeleně). Jet se místy jeví jako by vycházel z AV do RA. Při mírném sklápění sondy je zřejmé, že jet prochází TV asymetricky […]

148. Oligurie a hypotenze

PSAX v úrovni srdeční baze Ve středu trojcípá AV, sklerotizace pravého koronárního cípu (žlutě), separace cípů dobrá, morfologicky jistě nepřítomna významná valvulární AS. Dilatovaný RVOT. Undulace IAS během respirace (v spontánním inspiriu přesun zprava doleva, v klidu a během expiria přesunuto doprava).       148. Oligurie a hypotenze

144. Nejasná hypoxémie

A4C, zaměření na pravé srdce, CFM Zobrazen signál TR, přítomna proximální zóna urychlení v RV, jet směřuje asymetricky směrem k IAS.     144. Nejasná hypoxémie

133. Nejasné bezvědomí – 1.část

S4C Pod sondou pravé srdce. V RA Eustachova chlopeň (E). Dilatace obou síní. Špatná longitudinální kontraktilita RV (minimální pohyb anulu TV směrem k apexu srdce, žlutě). Tloušťka volné stěny RV neměřena, ale jistě hypertrofie (nad 6mm). Bez perikardiálního výpotku. Dilatace jaterních žil (HV).     133. Nejasné bezvědomí – 1.část