168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Double lung point u minimálních exkurzí naléhající plíce a ¼ pleurální linie vlevo s dynamikou, stejně tak krátký úsek pleurální linie zcela vpravo. Centrální část pleurální linie v jednom okamžiku s dynamikou v jejím krátkém úseku (krátký záškub na konci záznamu smyčky), jinak jen pasivní pohyby s hrudní stěnou.   […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Nadále lung point – levá část pleury s minimálním slidingem, pravá část se jen pasivně hýbe s hrudní stěnou. V místě lung pointu schodkovitý skok v pleurální linii (jakoby nasouvání slidující plíce pod hyperechogenní neslidující pleurální linii při PNO).     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Naznačen sliding občas v levé třetině pleurální linie (střídavě pohyb a statika, zřejmě díky of-plane efektu pohybem lung pointu v kolmé rovině řezu), jinak pleurální linie statická.     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Šikmý řez mezižebřím laterálně a kaudálně od dolního BLUE bodu Zachována drobná dynamika (slabý sliding) pleurální linie v levé části obrazu, zachován i sliding bránice v pravé části obrazu. Střední část pleurální linie zcela statická.       168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

165. Oběhová nestabilita na ICU

IC šikmý řez vlevo dorzobazálně Přes slezinu (zeleně) zobrazena tekutinová kolekce (červeně) s nehomogenním vířícím obsahem a naznačenou hladinkou (modře). Diferenciálně diagnosticky vidíme buďto tekutinu v žaludku (suspektně s koaguly) či volnou tekutinu v břišní dutině. Sliding event. stěny žaludku po povrchu sleziny nedetekujeme. Oblast hledání slidingu vyznačena žlutě.   […]

165. Oběhová nestabilita na ICU

IC šikmý řez vlevo dorzobazálně Přes slezinu (zeleně) zobrazena horní polovina levé ledviny (červeně). Mediálně od sleziny vidět anechogenní proužek (žlutě) = subdiafragmaticky lokalizovaná tekutina. Bránice hnědě, nad ní není vidět pleurální výpotek.     165. Oběhová nestabilita na ICU

165. Oběhová nestabilita na ICU

IC šikmý řez vlevo dorzobazálně Přes slezinu (zeleně) zobrazena tekutinová kolekce (červeně) s nehomogenním vířícím obsahem a naznačenou hladinkou (modře). Nad slezinou mediálně vidět anechogenní proužek (žlutě) = subdiafragmaticky lokalizovaná tekutina.     165. Oběhová nestabilita na ICU