168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Nadále lung point – pravá část pleury s minimálním slidingem, levá část se jen pasivně hýbe s hrudní stěnou. V místě lung pointu schodkovitý skok v pleurální linii (jakoby nasouvání slidující plíce pod hyperechogenní neslidující pleurální linii při PNO).     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Střední axilární čára vlevo, IC koronální řez Tekutina pod i nad bránicí, splenomegalie. Hybnost bránice zde výrazně lepší. Konsolidace dorzomediální části levé plíce.       168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Přední axilární čára vpravo, subkostální koronálně/sagitální řez Tekutina pod i nad bránicí. Plíce s B-liniemi, dorzálně pak naznačena drobná konsolidace. Naplněná VCI pod bránicí. Paréza bránice!     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Parasternálně vedle dolního BLUE bodu vpravo, podélný řez mezižebřím Lung puls v celém průběhu zachycené pleurální linie, parasternálně pak navíc přenesené pulzace art.thoracica int.     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?