165. Oběhová nestabilita na ICU

IC šikmý řez vlevo dorzobazálně Přes slezinu (zeleně) zobrazena tekutinová kolekce (červeně) s nehomogenním vířícím obsahem. Oblast hledání slidingu vyznačena žlutě, ten nedetekován. Můžeme v ní ale detekovat echogenní stěnu žaludku a cévní struktury v hilu sleziny (růžově). Krátce je zachycena i žaludeční sonda (hnědě).     165. Oběhová nestabilita na ICU

130. Splenomegalie

Interkostální projekce v medioklavikulární čáře vlevo nad kaudálními žebry, PD Pod dolním okrajem pravého jaterního laloku téměř kontrahovaný žlučník. Ve stěně i lumen hyperechogenity s krátkými ring-down artefakty (žlutě), bez jasného akustického stínu v hloubce. Twinkling artefakt při použití PD na ložiscích ve stěně a lumen žlučníku. Tok v jaterní žíle (v jaterním parenchymu). […]

130. Splenomegalie

Interkostální projekce v medioklavikulární čáře vlevo nad kaudálními žebry, CFM Pod dolním okrajem pravého jaterního laloku téměř kontrahovaný žlučník. Ve stěně i lumen hyperechogenity s krátkými ring-down artefakty (žlutě), bez jasného akustického stínu v hloubce. Twinkling artefakt při použití CFM na ložiscích ve stěně a lumen žlučníku. Místy tok v jaterní žíle (červeně v jaterním […]

130. Splenomegalie

Interkostální projekce v medioklavikulární čáře vlevo nad kaudálními žebry, CFM Pod dolním okrajem pravého jaterního laloku téměř kontrahovaný žlučník. Ve stěně i lumen hyperechogenity s krátkými ring-down artefakty (žlutě), bez jasného akustického stínu v hloubce. Twinkling artefakt při použití CFM na ložiscích ve stěně a lumen žlučníku.       130. Splenomegalie

130. Splenomegalie

Interkostální projekce v medioklavikulární čáře vlevo nad kaudálními žebry Pod dolním okrajem pravého jaterního laloku téměř kontrahovaný žlučník. Ve stěně i lumen hyperechogenity s krátkými ring-down artefakty (žlutě), bez jasného akustického stínu v hloubce. Dorzokaudálně od žlučníku peristaltika v duodenu.         130. Splenomegalie

114. Pooperační infekt

Koronární řez bokem ve střední axilární čáře vpravo Klička tenkého střeva s pohybujícím se obsahem. Mediodorzálně volná tekutina v dutině břišní. Kraniodorzálně hydroptický žlučník. Kaudálně pak lopata kosti kyčelní.         114. Pooperační infekt

114. Pooperační infekt

Koronární řez bokem ve střední axilární čáře vpravo Kraniálně dolní okraj pravého jaterního laloku, pod ním volná tekutina. Při sklápění sondy hydroptický žlučník (CH) s infundibulem, kaudálně od něj pak oblast hepatální flexury colon. Povrchově zcela kaudálně kličky tenkého střeva (Int).       114. Pooperační infekt

Kompresivní atelektáza 7

Sagitální řez v PLAPS bodě. Echogenní tkáň (atelektáza) navazující relativně ostrou hranicí na vzdušnou plíci. V cípu vidět hyperechogenní ložisko jako zbytek vzduchu v parenchymu. Okolo hypoechgenní výpotek (jeho echogenita v tomto případě dána nevhodně vysokým nastavením gainu). Vnější hranice atlektázy směrem k výpotku je konkávní jak laterálně tak kaudálně. […]

Kompresivní atelektáza 6

Sagitální řez v PLAPS bodě. Echogenní tkáň (atelektáza) navazující relativně ostrou hranicí na vzdušnou plíci. V cípu vidět hyperechogenní ložisko jako zbytek vzduchu v parenchymu. Okolo hypoechgenní výpotek (jeho echogenita v tomto případě dána nevhodně vysokým nastavením gainu). Vnější hranice atlektázy směrem k výpotku je konkávní jak laterálně tak kaudálně. […]

Kompresivní atelektáza 5

Sagitální řez v PLAPS bodě. Echogenní tkáň (atelektáza) navazující relativně ostrou hranicí na vzdušnou plíci. V cípu vidět hyperechogenní ložisko jako zbytek vzduchu v parenchymu. Okolo hypoechgenní výpotek (jeho echogenita v tomto případě dána nevhodně vysokým nastavením gainu). Vnější hranice atlektázy směrem k výpotku je konkávní jak laterálně tak kaudálně. […]