168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

A4C, zaměření se na levé srdce Za dilatovanou LA vidět anechogenní oblast = pravostranný fluidothorax (modře). Obratel stacionární s akustickým stínem a konsolidace pravé plíce (zeleně). Modrá a žlutá linie naznačuje průběh mediastinálních parietální pleur – pravé (modře) a levé (žlutě). Růžově místo lokalizace hrudního jícnu v projekci.     […]

154. Absces ve slezině

Subkostální transversální projekce ve střední čáře Pod okrajem levého jaterního laloku hypoechogenní struktura obsahující hyperechogenní tečkovité až krátce pruhovité hyperechogenity (zeleně). Při detailním pohledu jeví celý útvar ,,sulcovitý,, pohyb. Jedná se o dilatovaný žaludek naplněný preformovanou enterální výživou. Vidět i žaludeční sondu vstupující kardií do žaludku (žlutě). Tělo obratle zcela […]

146. Výpotek a atelektáza

Subkostální transversální řez, sonda ve střední čáře Před obratlem nalevo břišní aorta. Ventrálně od aorty probíhá distální jícen, lze zachytit žaludeční sondu v jeho lumen a jeho přechod do kardie žaludku. Zcela ventrálně pak levý jaterní lalok. Pod levou bránicí slezina, nad ní výpotek v levé pleurální dutině. Sklápěním sondy se objevuje […]

146. Výpotek a atelektáza

Subkostální transversální řez, sonda ve střední čáře Před obratlem vpravo VCI a do ní vstupující dilatované jaterní žíly, vlevo břišní aorta. Ventrálně od aorty probíhá distální jícen (žlutě), lze zachytit žaludeční sondu v jeho lumen a jeho přechod do kardie žaludku (zeleně). Crus bránice (oranžově), pod levou bránicí (hnědě) slezina (modře), […]

146. Výpotek a atelektáza

Subkostální sagitální řez ve střední čáře Pod levým jaterním lalokem v podélném řezu abdominální aorta s odstupy truncus coeliacus a AMS. Ventrálně od ní pod bránicí v šikmém řezu distální jícen již nitrobřišně, v něm echo žaludeční sondy.       146. Výpotek a atelektáza      

124. Pleurální výpotky

A4C, sondou pohled laterálně (doleva) LV nedilatovaná bez RWMA septa a laterální stěny, vidět drobná dyssynchronie kontrakce. Za LA descendentní hrudní aorta a reflex s jícnu. Laterálně velký pleurální výpotek (modře).       124. Pleurální výpotky

32. Vena portae

Slezina, pod ní levá ledvina (s viditelnými ren. pyramidami), malé množství volné tekutiny v splenorenálním prostoru. Nad bránicí významný pleurální výpotek. Kraniodorzálně od horního pólu ledviny pod bránicí patrný hiatus oesofagu (zachyceno v 8.sekundě záznamu, na obr. žlutě).     32. Vena portae