160. Atelektáza

Sagitální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Kraniálně reflex klavikuly s akustickým stínem a pod ní mediální chrupavčitá část prvního žebra.  Bez detekce plicní konsolidace, pouze hyperechogenní pleurální linie s přítomným plicním pulzem. A-profil.       160. Atelektáza

150. Hematurie po zavedení močového katetru

Suprapubický sagitální řez Kaudálně reflex os pubis s akustickým stínem. Nad ní močový měchýř obsahující katetr s vodou naplněným obturačním balónkem. Ventrální stěna měchýře se však zdá rozšířena a nelze jasně diferencovat hranici mezi stěnou a lumen Při podrobnějším pohledu se nad balónkem přece jen nachází anechogenní lem (tedy zřejmě vlastní lumen […]

147. Břicho po operaci

Transversální řez v levém podbřišku Akustický stín za kortikalis horního okraje lopaty kosti kyčelní vlevo (hnědě). Anteromediálně od něj tekutinou naplněné kolon descendens (žlutě). Mediálně od něj pak klička tenkého střeva s tekutou náplní a patrnou peristaltikou (červeně). Bez detekce ascitu.       147. Břicho po operaci    

117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

Příčný řez stehnem, sonda ventrálně V hloubce reflex femuru, posunem sondy proximálně přechod v reflex umělého kloubu. Bez jasné detekce hematomu.       117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

106. Bolestivé koleno

Sagitální řez nad tuberositas tibiae. Úpon ligamentum patelae na tuberositas tibiae.     106. Bolestivé koleno

106. Bolestivé koleno

Sagitální řez nad patelárním ligamentem. Kraniálně patela, kaudálně pak tuberositas tibie. Mezi kostmi ligamentum patelae. V hloubi tukové těleso a kraniálně kondyl femuru s kloubní chrupavkou. Zde bez výpotku v kloubu.     106. Bolestivé koleno

106. Bolestivé koleno

Transversální řez na patelou Osteofyt na horní ploše pately v místě úponu šlachy m.quadriceps.     106. Bolestivé koleno

101. Bolestivé zápěstí

Transversální pohled volárně do karpálního tunelu Povrchově rozšířený N.medianus, plocha 22mm2 je velmi suspektní z útlakového syndromu. Pacientka přiznává symptomy odpovídající syndromu karpálního tunelu, byla již vyšetřována EMG, operaci již dříve odmítla. Vlastní šlachový kompartement bez detekce tenosynovitidy, na spodině však náznak rozšíření kloubního pouzdra zápěstního kloubu (x) s hyperechogenitami bez akustického […]

101. Bolestivé zápěstí

Sagitální řezy zápěstí z dorzální strany ve středu ruky, PD. Proximálně radius, směrem distálně os lunatum, os capitatum a baze II. či III. metakarpu. Nad RC a mediokarpálním kloubem synoviální řasy (kloubní pouzdro vyklenující se dorzálně při neutrální poloze ruky, více vyjádřeno proximálně). Nad klouby krátce podélně šlacha jednoho z extensorů […]

101. Bolestivé zápěstí

Sagitální řezy zápěstí z dorzální strany radiálně, PD. Proximálně radius (R), distálně pak os scaphoideum (S) a os trapezium (T). Nad RC a mediokarpálním kloubem synoviální řasy (kloubní pouzdro vyklenující se dorzálně při neutrální poloze ruky) (hvězdičky). Nad klouby podélně šlacha jednoho z extensorů prstů (ext), bez známek tenosynovitidy. Nad os […]