145. Dušnost na ICU

IC transversální řez ve střední axilární čáře vlevo, ukazatel směřuje ventrálně Lateroventrálně výpotek v pohrudniční dutině (modře), převažuje však konsolidace dolního laloku levé plíce (červeně) se statickým air-bronchogramem. Mediodozálně aneurysma descendentní aorty (žlutě), ventromediálně pak levé srdce, místy pěkně vidět laterální anulus mitrální chlopně (zeleně) a laterokaudálně od něj koronární sinus […]

124. Pleurální výpotky

S4C/SSAX, CFM Pohled přes levý jaterní lalok. Pravým srdcem prochází elektroda kardiostimulátoru (žlutě). Sklopením řezu ventrálně pak vidět výtok z RVOT směrem do PA (červená šipka). Krátce zachycen signál TR i tok v LCA.         124. Pleurální výpotky

100. Progredující dušnost – 1.část

PSAX, úroveň MV Baze LV s dobrou kontraktilitou, koncentrická hypertrofie LV. MV okraje cípů volně pohyblivé, restrikce v obou komisurách, kalcifikace anulu v celém rozsahu (ventrálně ne, zde ale některými autory existence anulu popírána). Perikard bez separace.     100. Progredující dušnost – 1.část

100. Progredující dušnost – 1.část

PSAX, úroveň srdeční baze Trojcípá AV s jemnými cípy, sklerotizace úponu pravého koronárního cípu v oblasti komisury s nekoronárním cípem. Z levého koronárního cípu naznačen odstup LCA. RVOT bez dilatace. Významná dilatace LA (pod AV).     100. Progredující dušnost – 1.část