167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A5C, PW vzorkovací objem v LVOT, úhlová korekce Vmax toku LVOT během UPV. Výrazné kolísání Vmax, zde variace = Vmax-Vmin/Vmax = 25%, odpovídá hraničnímu pulsus paradoxus.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A5C, PW vzorkovací objem v LVOT, úhlová korekce VTI toku v LVOT 9 cm odpovídá významně sníženému tepovému objemu (odhadem okolo 30ml/tep).     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A3C Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment inferolaterální stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná. Sklerotizace nekoronárního cípu AV.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A5C, zaměření na LVOT a AR, CFM Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou. V systole signál MR (červeně, umístění boxu CFM nedovoluje hodnotit rozsah propagace jetu do LA), ev. zóna urychlení  (PISA, bíle) nad MV v LV obtížně hodnotitelná pro současný signál AR během diastoly komory (žlutě). Artefakt uprostřed dutiny LV.       […]

155. Sepse a ARDS

A3C, PW vzorkovací objem v LVOT Změřen VTI = 20.85 cm predikuje hodnoty tepového objemu (SV) okolo 60ml. Při tachykardii 120/min je pak srdeční výdej přes 7 l/min a cardiac index (CI) nad 3.5 l/min/m2.       155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

A4C, PW vzorkovací objem v LVOT Urychlení toku v LVOT nad 1 m/s, bez známek dynamické obstrukce ve spektrální křivce. Změřen VTI = 16.77 cm predikuje hodnoty tepového objemu (SV) okolo 50ml. Při tachykardii 120/min je pak srdeční výdej okolo 6 l/min a cardiac index (CI) nad 3 l/min/m2.     […]

148. Oligurie a hypotenze

A4C/A5C, CFM Zobrazen tok z LV do LVOT v systole a z LA do LV v diastole (červeně). Malá MR.       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

A5C, CFM, PW Vzorkovací objem PW umístěn do LVOT, zobrazena spektrální křivka toku krve zde. VTI = 27.46 cm je známkou vyššího tepového objemu.         148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

PLAX, CFM Drobná MR v prvním obraze, zde ještě neteče krev současně do LVOT (jedná se zde o časnou systolu, popř. izovolumickou kontrakční dobu). V dalším obraze již výraznější jet z LV do LA (zde i tok přes LVOT v izotonické kontrakční době). Jeden jediný záběr však nevypovídá o závažnosti MR, protože ta je […]

145. Dušnost na ICU

A3C, CFM Zobrazeny toky během systoly – do LVOT a přes MV do LA (MR).     145. Dušnost na ICU