150. Hematurie po zavedení močového katetru

Suprapubický sagitální řez Močový měchýř obsahující katetr s vodou naplněným obturačním balónkem (žlutě). Ventrální stěna nyní dobře ohraničena vůči lumen hyperechogenním reflexem z přítomných bublinek plynu podaných současně s proplachem hromadící se ventrálně. Lumen bez detekce echogenních hmot (koagul). Přes vzduchové artefakty však nepřehledná kraniální část měchýře.       150. Hematurie po […]

150. Hematurie po zavedení močového katetru

Suprapubický transversální řez Močový měchýř obsahující katetr s vodou naplněným obturačním balónkem (žlutě). Ventrální stěna nyní dobře ohraničena vůči lumen hyperechogenním reflexem z přítomných bublinek plynu podaných současně s proplachem hromadící se ventrálně. Lumen bez detekce echogenních hmot (koagul).       150. Hematurie po zavedení močového katetru

150. Hematurie po zavedení močového katetru

Suprapubický sagitální řez Kaudálně reflex os pubis s akustickým stínem. Nad ní močový měchýř obsahující katetr s vodou naplněným obturačním balónkem. Ventrální stěna měchýře se však zdá rozšířena a nelze jasně diferencovat hranici mezi stěnou a lumen Při podrobnějším pohledu se nad balónkem přece jen nachází anechogenní lem (tedy zřejmě vlastní lumen […]

150. Hematurie po zavedení močového katetru

Suprapubický transversální řez Začátek záznamu rovinou řezu sklopenou kaudálně a zobrazující os pubis s akustickým stínem. Sklápěním roviny řezu kraniálně se pak zobrazuje močový měchýř obsahující katetr (červeně) s vodou naplněným obturačním balónkem (žlutě). Ventrální stěna měchýře se však zdá rozšířena a nelze jasně diferencovat hranici mezi stěnou a lumen (s případnými […]

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Sagitální projekce nad symfýzou, řez sklápěn do stran Objevuje se mírně naplněný močový měchýř se zavedeným močovým katetrem. Okolo prázdné kličky tenkého střeva bez peristaltiky. Dorzálně od močového měchýře bez detekce volné tekutiny v malé pánvi.         133. Nejasné bezvědomí – 3.část

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Transversální projekce nad symfýzou, řez sklápěn směrem kraniálně Objevuje se mírně naplněný močový měchýř se zavedeným močovým katetrem. Okolo prázdné kličky tenkého střeva bez peristaltiky. Dorzálně od močového měchýře bez detekce volné tekutiny v malé pánvi.       133. Nejasné bezvědomí – 3.část

117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

Suprapubický transversální řez Reflex balónku močového katetru v prázdném močovém měchýři, sklápěním roviny řezu kraniálně bez detekce volné tekutiny v podbřišku.         117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Suprapubický sagitální řez Symfýza kaudálně (hnědě) s akustickým stínem, nad ní místy prázdný močový měchýř (červeně) s balónkem katetru. Kraniálně pak volná tekutina ve vesikouterálním recesu (modře). Kraniálně a dorzálně od uteru (zeleně) pak střeva.     109. Sekundární sklerotizující cholangitida

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Suprapubický transversální řez Zobrazena symfýza a poté sklápěna rovina řezu kraniálně. Za symfýzou močový měchýř (červeně) s balónkem katetru (žlutě). Dorzálně a kraniálně od něj volná tekutina v dutině břišní v jejím vesikouterálním recesu (modře). Uterus (zeleně) vybočuje ze střední čáry směrem doprava (k ukazateli sondy). Za uterem rektosigma (bíle).     […]

30. Stav po KPR, pokračování

Suprapubický longitudinální řez. Zcela vpravo (kaudálně) akustický stín za sponou. Ve středu minimálně naplněný močový měchýř. Kraniálně atonické kličky tenkého střeva, ve kterých vidět Kerklingovy řasy. Bez detekce volné tekutiny v CD.     30. Stav po KPR, pokračování