71. Pacient ve weaningu od UPV

A5C, CFM Zachycen jak diastolický, tak i systolický tok.  V systole urychlení v LVOT. Minimální MR. Drobná AR.     71. Pacient ve weaningu od UPV

66. Chronická pacientka

A4C, angulace na levé srdce, CFM, CW CW přes ústí MR. Zachycena dva toky – sytý pomalý dopředný (diastolický) a chabý retrográdní, u kterého nejsme schopni odečíst maximální rychlost = tok MR. Výpočet dP/dt z křivky MR jako parametru systolické funkce LV.     66. Chronická pacientka

66. Chronická pacientka

A4C, CFM Asymetrický jet MR do LA. Minimální zóna urychlení v LV, vada maximálně středně významná.     66. Chronická pacientka

66. Chronická pacientka

A4C, angulace na levé srdce, CFM Asymetrický jet MR do LA. Minimální zóna urychlení v LV, vada maximálně středně významná.     66. Chronická pacientka