161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A5C, zaměření na LVOT a AR, CFM Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou. V systole signál MR (červeně, umístění boxu CFM nedovoluje hodnotit rozsah propagace jetu do LA), ev. zóna urychlení  (PISA, bíle) nad MV v LV obtížně hodnotitelná pro současný signál AR během diastoly komory (žlutě). Artefakt uprostřed dutiny LV.       […]

155. Sepse a ARDS

A4C/A5C, CFM Drobná mitrální regurgitace, při tachykardii hůře hodnotitelná. Bez jasné AR.       155. Sepse a ARDS

148. Oligurie a hypotenze

A4C/A5C, CFM Zobrazen tok z LV do LVOT v systole a z LA do LV v diastole (červeně). Malá MR.       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

PLAX, CFM Dobrá systolická funkce bazálních segmentů IVS a inferolaterální stěny LV. Kalcifikace v oblasti zadního cípu MV s akustickým stínem. Drobná MR s velmi krátkým zábleskem jetu o větší ploše, většinu systoly však pouze minimální jet MR. Omezená hybnost sklerotizované AV s drobnou AR. Dobře patrný ventrální pohyb aortálního kořene během systoly komory […]

148. Oligurie a hypotenze

PLAX, CFM Drobná MR v prvním obraze, zde ještě neteče krev současně do LVOT (jedná se zde o časnou systolu, popř. izovolumickou kontrakční dobu). V dalším obraze již výraznější jet z LV do LA (zde i tok přes LVOT v izotonické kontrakční době). Jeden jediný záběr však nevypovídá o závažnosti MR, protože ta je […]

145. Dušnost na ICU

A3C, CFM Zobrazeny toky během systoly – do LVOT a přes MV do LA (MR).     145. Dušnost na ICU

145. Dušnost na ICU

A4C, CFM Výborná kontraktilita laterální stěny LV, septum mírně hypokontraktilní. Drobná MR.       145. Dušnost na ICU

141. Oběhové selhání a dušnost

A4C, CFM Zachycen signál centrální MR s drobnou zónou urychlení v LA. Změřena vena contracta. Lze hodnotit jako lehkou, maximálně lehkou až středně závažnou MR.     141. Oběhové selhání a dušnost

137. Srdeční insuficience

A2C, CFM Těžká hypokineze spodní stěny, přední stěna špatně viditelná, ale jistě taky významná porucha kinetiky. MV jemná, nezachycena významnější MR.         137. Srdeční insuficience

137. Srdeční insuficience

A4C, zaměření na levé srdce, CFM Sklápění roviny řezu a skenování MV na přítomnost MR. Zde zachycen jet nad spodní stěnou LA. Změřena vena contracta (4 mm).       137. Srdeční insuficience