167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace rozměrově, její šíře je ale větší než dutina LV, stěna RVOT tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. Kissing papillaries – obliterace dutiny LV v systole. AV a MV morfologicky zde intaktní. Z rozhraní s plicí inferolaterální za […]

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace rozměrově, její šíře je ale větší než dutina LV, stěna RVOT tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. IVS se zde zdá hypertrofické i přes snahu o optimalizaci zobrazení. AV a MV morfologicky zde intaktní. […]

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

S4C Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou, mírně dyssynchronní kontrakcí. Mitrální chlopeň jemná, tenting chlopně, dilatace LA. RV nedilatovaná s dobrou systolickou funkcí, TV jemná. Laterálně od boční stěny LV pak tekutina v levé pleurální dutině (modře). Perikard bez separace.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

PLAX Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment inferolaterální stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A3C Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment inferolaterální stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná. Sklerotizace nekoronárního cípu AV.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A2C Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment spodní stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná. Dilatace LA s dilatací LAA.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A5C, zaměření na LVOT a AR, CFM Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou. V systole signál MR (červeně, umístění boxu CFM nedovoluje hodnotit rozsah propagace jetu do LA), ev. zóna urychlení  (PISA, bíle) nad MV v LV obtížně hodnotitelná pro současný signál AR během diastoly komory (žlutě). Artefakt uprostřed dutiny LV.       […]

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A4C/A5C Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou, mírně dyssynchronní kontrakce (nejdříve se začíná kontrahovat IVS a s opožděním laterální stěna LV). Mitrální chlopeň jemná, tenting chlopně. Vlevo zachycena baze RV, ta nedilatovaná s dobrou longitudinální kinetikou laterálního anulu TV.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora