162. Dysfunkce bránice

Koronární/sagitální řez v přední axilární čáře vpravo. Nyní pohled na dorzální část pravé bránice a pravé pohrudniční dutiny přes pravý jaterní lalok. Minimální exkurze bránice v kraniokaudálním směru během respirace, její zcela dorzální část (v hloubce) jeví spíše dyskinetický pohyb. Z diafragmatické pleurální linie mediálně (v hloubce) B-linie. Minimální výpotek v pravé pohrudniční dutině […]

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře, CFM Přes horní okraj pravého jaterního laloku (segment VII) zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny). V játrech pak hypoechogenní ložisko směrem laterálně (doleva) neostře ohraničené, v barvě zachycen tok v jaterních žilách, hypoechogenní struktura bez detekce toku.       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře Přes horní okraj pravého jaterního laloku (segment VII) zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny, červeně). V játrech pak hypoechogenní ložisko směrem laterálně (doleva) neostře ohraničené (žlutě).       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazen horní pól pravé ledviny. Sklápěním roviny řezu kraniálně se pak zobrazuje kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), mediálně od ní pak VCI a ventrálně před ní krček žlučníku se záhybem (Phrygian cap).       159. Expanze […]

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální sagitální projekce v přední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), mírným sklopením roviny řezu mediálně pak VCI a ventrálně před ní krček žlučníku se záhybem (Phrygian cap).       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální sagitální projekce v přední axilární čáře, rovina řezu nejprve mediálně a pak sklápěna laterálně Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazen žlučník a VCI. Sklopením roviny řezu laterálně se pak objevuje kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), laterokaudálně od ní pak horní pól pravé ledviny.       159. Expanze […]

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální šikmá projekce ve střední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazena pravá ledvina (bez městnání) , nad jejím horním pólem kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny). Zachovány kraniokaudální pohyby ledviny a nadledviny s dechovým cyklem.       159. Expanze v nadledvinách a játrech

154. Absces ve slezině

IC šikmá projekce ve střední axilární čáře vlevo Pod bránicí slezina (zeleně) , pod ní horní pól levé ledviny (modře) s naznačenými strukturami levé nadledviny (červeně), v hloubi paravertebrálně m.psoas (žlutě). Minimální lem tekutiny pod dolním pólem sleziny (šipka).       154. Absces ve slezině

147. Břicho po operaci

Šikmý řez subkostálně v přední axilární čáře vpravo, sklápění roviny řezu kaudálně Pod dolním okrajem pravého jaterního laloku horní pól pravé ledviny v příčném řezu (červeně). Postupně proskenována v příčném řezu celá pravá ledvina. Bez detekce ložiskových změn, bez městnání. Na zevním povrchu ve střední části kortikální cysta (žlutě). Na začátku skenu […]

147. Břicho po operaci

Šikmý IC řez v přední axilární čáře vpravo, rovina řezu sklápěna lateromediálně a zpět, skenována oblast mediálně od horního pólu pravé ledviny, ale ještě laterálně od VCI. Sklápěním roviny řezu mediálně se objevu krček a pak celý žlučník, dorzokaudálně od krčku pak VCI a pod ní probíhající art. renalis dextra zachycená […]