156. Komplikovaný reaktivní výpotek

IC šikmý řez v zadní axilární čáře, stav po splenektomii Pod bránicí hypoechogenní lem (červeně) a pod ním hyperechogenní nehomogenní struktura (zeleně), kraniálně bez detekce stěny dutého orgánu, vs tuková tkáň omenta, kaudálně pak naznačen intraluminární vzduch (hnědě). Nad bránicí poté výpotek v pleurální dutině (modře). Bránice žlutě.       156. […]

154. Absces ve slezině

IC šikmá projekce ve střední axilární čáře vlevo, ukazatel směřuje ventrokraniálně Pod bránicí slezina v příčném řezu s ascitem okolo. Hyperechogenní omentum plave v ascitu ventrálně.       154. Absces ve slezině

147. Břicho po operaci

Subkostální sagitální řez v medioklavikulární čáře vpravo, sonda sklápěna směrem laterálně Dolní okraj jater bez detekce překrytí artefakty z volného vzduchu v peritoneální dutině. Pod dolním okrajem jater mediálně lem volné tekutiny (modře). Žlučník hydroptický, gravitačně sludge vyplňující polovinu jeho lumen. Ve stěně fundu žlučníku hyperechogenita (žlutě).       147. Břicho po […]

91. Akutní břicho

Interkostální šikmý řez nad spodními žebry vpravo Pod okrajem jater žlučník se zahuštěným sedimentujícím obsahem. Stěna žlučníku se nejeví dilatovaná, vrstvení naznačeno ani vícevrstevná. Lůžko žlučníku bez detekce tekutiny. Tekutina však přítomna ventrálně i kaudálně od žlučníku, ventrálně pak vše kryje hyperechogenní omentum (tzv. omental cake).     91. Akutní […]