161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A2C Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment spodní stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná. Dilatace LA s dilatací LAA.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

160. Atelektáza

Koronální řez ve střední axilární čáře vlevo, CFM, PW Zobrazena baze pleurální dutiny vlevo v příčném řezu, ukazatel sondy směřuje ventrálně. Zobrazena perfuze v konsolidované části dolního laloku levé plíce. Spektrální křivka ukazuje tok charakteru větve art.pulmonalis, zobrazuje tedy patologický A-V shunt v konsolidované plíci. Červeně arteriální tok, modře venózní tok z […]

144. Nejasná hypoxémie

IC sagitální řez mezi přední a střední axilární čarou vpravo, CFM, PW Vzorkovací objem v místě toku směrem od sondy. Tok je kontinuálně-pulzatilní s tokem směrem od sondy. Větev jedné z venae pulmonales.     144. Nejasná hypoxémie

122. Stav po komorové fibrilaci – 1.část

S4C Pravá komora nedilatovaná s dobrou kontraktilitou. Elektroda kardiostimulátoru (zeleně) procházející z VCS přes RA do RV. RA nedilatovaná, dilatace LA. Bez perikardiálního výpotku. Side lobe artefakt (žlutě) ze silného akustického rozhraní pravé plíce (modře). Pravá horní plicní žíla (RUPV).

113. Stafylokoková sepse

Skapulární čára vpravo, cca 3 mezižebří nad bránicí, CFM, PW Spektrální křivka cévy s tokem směrem od hrudní stěny. Pulzatilní tok odpovídající toku ve větvi vena pulmonalis.       113. Stafylokoková sepse

82. Těžká dušnost

Sagitální řez v přední axilární čáře malinko kraniálně od srdečního hrotu, PW Detekce žilního toku v konsolidaci.     82. Těžká dušnost

81. Recidiva pneumonie

IC sagitální projekce ve skapulární čáře vpravo u sedící pacientky. CFM, PW. Dorzokaudální okraj pravé plíce s konsolidací, neostrý přechod do vzdušného plicního parenchymu s air bronchogramem v centru přechodu. V CFM detekce cévního zásobení, vzorkovací objem PW v periferní větvi plicní žíly – pulzatilní tok s vlnami S (zde rozštěpena), D a A (ta […]

81. Recidiva pneumonie

IC sagitální projekce ve skapulární čáře vpravo u sedící pacientky, 1 mezižebří nad bránicí. CFM, PW. Přerušení pleurální linie a subpleurální konsolidace, shred sign. CFM ukazuje perfundující cévy centrálně, na periferii ložiska bez detekce perfuze, pohybové artefakty v kaudální části již vzdušné plíce. Vzorkovací objem PW ve větvi plicní žíly, okolo […]

81. Recidiva pneumonie

IC sagitální projekce ve skapulární čáře vpravo u sedící pacientky, 1 mezižebří nad bránicí. CFM. Přerušení pleurální linie a subpleurální konsolidace, shred sign. CFM ukazuje perfundující cévy centrálně, na periferii ložiska bez detekce perfuze, pohybové artefakty v kaudální části již vzdušné plíce. V hrudní stěně pod kraniálním žebrem pulzace interkostálních cév.   […]

75. Srdeční insuficience komplikovaná sepsí

S4C, zaměření na pravé srdce Dilatace LV, Zachována kinetika IVS. Laterální stěna LV těžce hypokinetická. Dyssynchronie kontrakce LV.  MV jemná, sklerotizace závěsného aparátu MV a mitrálního anulu. RV dysfunkční, dilatovaná, v oblasti apexu a střední části volné stěny akinetická, zachována kinetika bazálně. IAS ve střední poloze. Bez separace perikardu. Elektrody v RA, […]