168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

A4C, zaměření se na levé srdce Za dilatovanou LA vidět anechogenní oblast = pravostranný fluidothorax (modře). Obratel stacionární s akustickým stínem a konsolidace pravé plíce (zeleně). Modrá a žlutá linie naznačuje průběh mediastinálních parietální pleur – pravé (modře) a levé (žlutě). Růžově místo lokalizace hrudního jícnu v projekci.     […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Sagitální řez v PLAPS bodě vpravo, angulace roviny řezu ventrálně Pod sondou bránice lemovaná s obou stran tekutinou. Kaudálně ascites (modře), místy s vrcholem jater (červeně), kraniálně a dále do hloubky pak pravostranný fluidothorax (zeleně). Přes něj vidět baze srdce, ve výpotku konsolidovaná plíce (hnědě). Místy naznačená drobná separace perikardiálního […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Střední axilární čára vlevo, IC koronální řez Tekutina pod i nad bránicí, splenomegalie. Hybnost bránice zde výrazně lepší. Konsolidace dorzomediální části levé plíce.       168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Přední axilární čára vpravo, subkostální koronálně/sagitální řez Tekutina pod i nad bránicí. Plíce s B-liniemi, dorzálně pak naznačena drobná konsolidace. Naplněná VCI pod bránicí. Paréza bránice!     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

162. Dysfunkce bránice

Koronární/sagitální řez v přední axilární čáře vpravo. Nyní pohled na dorzální část pravé bránice a pravé pohrudniční dutiny přes pravý jaterní lalok. Minimální exkurze bránice v kraniokaudálním směru během respirace, její zcela dorzální část (v hloubce) jeví spíše dyskinetický pohyb. Z diafragmatické pleurální linie mediálně (v hloubce) B-linie. Minimální výpotek v pravé pohrudniční dutině […]

162. Dysfunkce bránice

Koronární řez ve střední axilární čáře vpravo. Příznak opony během nádechu. Minimální exkurze bránice v kraniokaudálním směru během respirace, její centrální část jeví spíše dyskinetický pohyb. Z diafragmatické pleurální linie mediálně (v hloubce) B-linie. Bez detekce výpotku či ascitu.       162. Dysfunkce bránice

162. Dysfunkce bránice

Koronární řez v zadní axilární čáře vpravo (PLAPS bod). Příznak opony během nádechu. Minimální exkurze bránice v kraniokaudálním směru během respirace, její centrální část jeví spíše dyskinetický pohyb. Z diafragmatické pleurální linie mediálně (v hloubce) B-linie. Bez detekce výpotku či ascitu.         162. Dysfunkce bránice

162. Dysfunkce bránice

Koronární řez ve střední axilární čáře v úrovní apozice bránice na laterální část žeber vlevo. V hloubce cca 20 – 25 mm zobrazena muskulární část úponu bránice laterálně vlevo. Vizuálně nelze detekovat jasné ztlušťování bránice. V nádechu vidět z kraniální části sektoru nasouvání se vzdušného okraje levé plíce do tohoto kostofrenického recesu (mezi hrudní […]

160. Atelektáza

Koronální řez ve střední axilární čáře vlevo, CFM, PW Zobrazena baze pleurální dutiny vlevo v příčném řezu, ukazatel sondy směřuje ventrálně. Zobrazena perfuze v konsolidované části dolního laloku levé plíce. Spektrální křivka ukazuje tok charakteru větve art.pulmonalis, zobrazuje tedy patologický A-V shunt v konsolidované plíci. Červeně arteriální tok, modře venózní tok z […]

160. Atelektáza

Transversální řez ve střední axilární čáře vlevo Zobrazena baze pleurální dutiny vlevo v příčném řezu, ukazatel sondy směřuje ventrálně. Na vzdušnou plíci navazuje dorzálně konsolidace s minimálním air-bronchogramem (zeleně). Přechod mezi vzdušnou a nevzdušnou plící ostrý. Drobný pleurální výpotek lemuje plíci zcela dorzálně (modře). Mediálně pak páteř a ventrálně před ní v příčném […]