160. Atelektáza

Koronální řez ve střední axilární čáře vlevo, CFM, PW Zobrazena baze pleurální dutiny vlevo v příčném řezu, ukazatel sondy směřuje ventrálně. Zobrazena perfuze v konsolidované části dolního laloku levé plíce. Spektrální křivka ukazuje tok charakteru větve art.pulmonalis, zobrazuje tedy patologický A-V shunt v konsolidované plíci. Červeně arteriální tok, modře venózní tok z […]

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo, ukazatel směřuje doprava Bez detekce konsolidace, přesto stále akustické okno parasternálně vpravo na struktury horního předního mediastina. V centru ascendentní aorta, napravo od ní art.pulmonalis. Za aortou pak LA.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Díky konsolidaci horního laloku pravé plíce (žlutě) akustické okno na struktury horního mediastina – pravostrannou arteria pulmonalis s větvením pro pravý horní lalok, horní dutou žilou a ascendentní aortou.       160. Atelektáza

148. Oligurie a hypotenze

PLAX-PA, PW Při sklopení řezu z PLAX laterálně se zobrazuje výtok z RVOT do PA. Vzorkovací objem PW pod PV v PA. Spektrální křivka toku v PA ve tvaru písmene ,,W,, (tzv. křivka III. typu s krátkým akceleračním časem (103ms).     148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

PLAX, CFM, rovina řezu poté sklápěna laterálně Sledován RVOT pod sondou, při sklopení řezu laterálně se dostáváme laterálně od AV a zobrazuje se výtok z RVOT do PA. Zachycena střídavě PR v diastole a tok do PA v systole (v hloubce vidět i její větvení, žlutě).       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

PSAX v úrovni srdeční baze Ve středu trojcípá AV, sklerotizace pravého koronárního cípu (žlutě), separace cípů dobrá, morfologicky jistě nepřítomna významná valvulární AS. Dilatovaný RVOT. Undulace IAS během respirace (v spontánním inspiriu přesun zprava doleva, v klidu a během expiria přesunuto doprava).       148. Oligurie a hypotenze

144. Nejasná hypoxémie

SSAX, CFM, PW Srdce v příčném řezu v oblasti baze. Zobrazen signál toku v PA. Krátký decelerační čas (96ms) predikuje plicní hypertenzi.     144. Nejasná hypoxémie

144. Nejasná hypoxémie

S4C/SSAX Přes levý jaterní lalok zobrazeno srdce. Obrazu dominuje koncentricky výrazně hypertrofická levá komora s dobrou kontraktilitou. Stejně tak RV dobře kontraktilní. Sklopením roviny řezu ventrálně a mírnou rotací lze zachytit odstup PA z RV, v centru pak trojcípá AV. Bez detekce perikardiálního výpotku.       144. Nejasná hypoxémie

144. Nejasná hypoxémie

IC sagitální řez mezi přední a střední axilární čarou vpravo, CFM, PW Tok je pulzatilní s tokem pouze v časné systole. Diastolický tok zanedbatelný. V max nízká (17 cm/s). Pulzace má charakter toku větve PA, avšak s nízkou Vmax.     144. Nejasná hypoxémie

135. Hypotenze

S5C, sklopením řezu ventrálně zobrazen RVOT a výtok do arteria pulmonalis s plicnicovou chlopní. Vzorkovací objem PW umístěn pod PV do PA, zobrazena křivka toku v PA. Krátký akcelerační čas hovoří pro elevaci plicní vaskulární rezistence.       135. Hypotenze