152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Subkostální transversální řez ve střední čáře, posun roviny řezu kraniálně Pod játry zvětšená hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami (např. v blízkosti ductus choledochus, žlutě). V ductus choledochus zaveden stent (zeleně). Zachycen i mírně dilatovaný ductus pancreaticus (modře). Obratel (hnědě) s akustickým stínem, před ním velké cévy.       152. Bolest břicha po […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Subkostální transversální řez ve střední čáře Pod játry zvětšená hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami (např. v blízkosti ductus choledochus, žlutě). V ductus choledochus zaveden stent (zeleně). Zachycen i mírně dilatovaný ductus pancreaticus (modře). Obratel (hnědě) s akustickým stínem, před ním velké cévy. Vzduch v žaludku (G).       152. Bolest břicha po implantaci […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Sagitální subkostální řez ve střední čáře Pod játry v hloubce hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami. V ductus choledochus zaveden stent (zeleně).       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální subkostální řez ve střední čáře, CFM V hlavě pankreatu probíhající VMS, zobrazena i vena lienalis. V pankreatu dále patrný ductus pancreaticus (modře). Napravo od VMS pak dilatovaný ductus choledochus (označen zde jako DHC). Dorzálně velké cévy.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Pod dolním okrajem jater postupně skenována oblast pankreatu s probíhajícímí strukturami:     Obr.1 Nejprve laterální okraj hlavy pankreatu s dilatovaným DHC (zeleně) a viditelným ductus pankreaticus směřující k DHC do oblasti papily (modře). Dorzálně VCI.     Obr.2 Řez hlavou pankreatu, zachycen kmen VMS, kraniálně rozšířen díky soutoku z V. lienalis (vstupuje do […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Sagitální subkostální řez ve střední čáře, CFM Dorzokaudálně od dolního okraje jater oblast hlavy pankreatu s probíhajícími cévami – Art. hepatica propria (HA), V. portae, krátce zachycena i Art. gastroduodenalis (červená šipka). V dorzální části hlavy pankreatu dilatovaný DHC (zeleně) bez patrného konkrementu. Zcela dorzálně pak VCI.       152. Bolest […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

  Sagitální subkostální řez ve střední čáře Kaudálně od dolního okraje jater vzduchem naplněný žaludek s akustickým stínem (žlutě), dále pak zachyceno antrum žaludku (zeleně). Kraniálně od něj pod játry pak oblast hlavy pankreatu – tkáň hyperechogenní, uvnitř zobrazeny cévní struktury. Kaudálně nelze přesně hranici pankreatu detekovat, zde i hypoechogenita (černě). […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Sagitální subkostální řez ve střední čáře Kaudálně od dolního okraje jater vzduchem naplněný žaludek s akustickým stínem. Kraniálně od něj pod játry pak oblast hlavy pankreatu – tkáň hyperechogenní, uvnitř zobrazeny cévní struktury. Bez detekce volné tekutiny, bez detekce extraluminárního plynu.     152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

147. Břicho po operaci

Sagitální paramediální řez vlevo subkostálně, CFM V podélném řezu aorta a její odstupy – TC a AMS, ventrálně od AMS i VMS s kontinuálním tokem. Povrchově od TC zobrazena jedna z jeho větví (A.hepatica communis či A.lienalis, hvězdička). Aliasing v obou cévách. Abdominální aorta hraniční šíře (2.5 cm je hranice pro aneurysma). Hlava pankreatu […]