145. Dušnost na ICU

Interkostální transversální řez parasternálně vpravo přímo pod klíční kostí, PDI Pod hrudní stěnou hypo- až anechogenní oválná struktura, v hloubce ostře ohraničena hyperechogenní lung linií od vzdušné plíce. V PDI vidět barevný signál převážně pouze v části ,,lumen,, struktury.       145. Dušnost na ICU

144. Nejasná hypoxémie

IC sagitální řez mezi přední a střední axilární čarou vpravo, PDI Bat sign. Pleurální linie je zde přerušena subpleurální konsolidací. V PDI mimo pohybové artefakty (žlutě) jasné pulzace dvou cév – první kraniálně s větvením (modře) a druhé kaudálně bez jasného větvení (červeně).     144. Nejasná hypoxémie

142. Hemothorax nejasné etiologie

IC šikmý řez mezi skapulární a zadní axilární čarou vlevo, PD V mezižebří v hloubce pravidelná hyperechogenní lung linie, povrchověji od ní hypoechogenní struktura pohybující se spolu s lung linií, ve středu tato struktura prostupuje lung linií směrem mediálně. Pleurální výpotek povrchově v pleurální dutině. V PDI povrchově signál větve IC cévy-s při dané […]

130. Splenomegalie

Interkostální projekce v medioklavikulární čáře vlevo nad kaudálními žebry, PD Pod dolním okrajem pravého jaterního laloku téměř kontrahovaný žlučník. Ve stěně i lumen hyperechogenity s krátkými ring-down artefakty (žlutě), bez jasného akustického stínu v hloubce. Twinkling artefakt při použití PD na ložiscích ve stěně a lumen žlučníku. Tok v jaterní žíle (v jaterním parenchymu). […]

113. Stafylokoková sepse

Zadní axilární čára vlevo, sagitální řez, sklápění sondy mediolaterálně, PD Bat sign, žebra s akustickými stíny dorzálně. Rozhraní dolního a horního laloku levé plíce. Drobný pleurální výpotek, ve fisuře zachycena v řezu subpleurální konsolidace. Céva na vrcholu konsolidace, konsolidace vlastní perfuze minimální, pohybové artefakty.       113. Stafylokoková sepse

113. Stafylokoková sepse

Zadní axilární čára vlevo, transversální řez, PD Rozhraní dolního (vlevo) a horního laloku levé plíce (vpravo). Drobný pleurální výpotek, nejširší v místě mezilobární fisury. Drobná subpleurální konsolidace dolního laloku. Pro pohybové artefakty v PDI. Konsolidace malá, perfuze v ní pro pohybové artefakty nehodnotitelná.       113. Stafylokoková sepse

101. Bolestivé zápěstí

Sagitální řezy zápěstí z dorzální strany radiálně, PD. Proximálně radius (R), distálně pak os scaphoideum (S) a os trapezium (T). Nad RC a mediokarpálním kloubem synoviální řasy (kloubní pouzdro vyklenující se dorzálně při neutrální poloze ruky) (hvězdičky). Nad klouby podélně šlacha jednoho z extensorů prstů (ext), bez známek tenosynovitidy. Nad os […]

101. Bolestivé zápěstí

Sagitální řezy zápěstí z dorzální strany ve středu ruky, PD. Proximálně radius, směrem distálně os lunatum, os capitatum a baze II. či III. metakarpu. Nad RC a mediokarpálním kloubem synoviální řasy (kloubní pouzdro vyklenující se dorzálně při neutrální poloze ruky). Nad klouby podélně šlacha jednoho z extensorů prstů, bez známek tenosynovitidy. […]

101. Bolestivé zápěstí

Sagitální řezy zápěstí z dorzální strany ve středu ruky, PD. Proximálně radius, směrem distálně os lunatum, os capitatum a baze II. či III. metakarpu. Nad RC a mediokarpálním kloubem synoviální řasy (kloubní pouzdro vyklenující se dorzálně při neutrální poloze ruky). Nad klouby podélně šlacha jednoho z extensorů prstů, bez známek tenosynovitidy. […]

101. Bolestivé zápěstí

Transversální řez nad proximální řadou zápěstních kostí, PD. V hloubce os capitatum, povrchově šlachy extensorů prstů ruky. Šlachy bez výpotku. Pod šlachami zrnitá, hyperechogenní, nekompresibilní, neostře ohraničená a vysoce vaskularizované struktura bez akustického stínu.     101. Bolestivé zápěstí